Povrchová úprava kovů

Historie povrchové úpravy


Historie povrchové úpravy kovářských výrobků

Mohlo by se zdát, že historie povrchových úprav kovů je stejně stará jako samotná historie kovů. Není tomu tak. První kovy byly na bázi slitin mědi a prakticky na nich nebyla vytvořena uměle žádná povrchová úprava a to pokud je známo ani řízenou oxidací. Předměty z bronzu zůstávali bez jakékoliv ochrany po většinu historie bronzu.

Obrázek: Historické bronzové výrobky bez povrchové úpravy a současná bronzová mince

Bronzové výrobky

Zdroj: Bronz. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 2014 [cit. 2014-08-20].
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bronz a Měď. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/Měď

Teprve zpracováním železa počala být používána ochrana kovu před korozí. Předpokládá se, že první ochranou byl živočišný a rostlinný tuk a přirozené minerální oleje. Postupem doby začalo být využíváno dalších možností, např. nahřání kovu a následné vložení do oleje jako přirozené černění. Používání technologií na bázi fermeže smíchané s grafitem apod.

Obrázek: Zkorodovaný železný zámek – původní povrchová úprava byla před 50 lety vodním lakem

Zkorodovaný železný zámek

 


POKRAČOVAT V KURZU