Povrchová úprava kovů

Elektrostatické nanášení, speciální patinování, nielování, leptání, smaltování.


O technologie práškového lakování

„Princip práškového lakování: principem práškového lakování je nanesení prášku na povrch dílce a následné vytvrzení v peci. Prášek obsahuje pryskyřice, pigment, případně tvrdidla, aditiva a vytváří tak suchou práškovou konzistenci.
Pro aplikaci prášku na dílec se využívá stlačeného vzduchu, který po smísení s tímto práškem vytváří „tekutou směs“. Aby prášek na dílci upěl (a nespadl dříve, než dojde k vytvrzení v peci), je mu v aplikačním zařízení dodána elektrostatická energie (je nabíjen). Elektrostatická energie využívá fyzikálního jevu a to, že se opačně nabité částice přitahují. Toto způsobuje přitahování práškových částic ke stříkanému dílci a následné jeho ulpění na povrchu dílce.“1

K nabití prážku jsou dva způsoby:

  • Elektrostatické nabíjení
  • Elektrokinetické nabíjení

Obrázek: Práškové lakování Práškové lakování

Zdroj: Powder coating. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-09-12]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Powder_coating


POKRAČOVAT V KURZU