Povrchová úprava kovů

Předúprava povrchů


Protikorozní ochrana obecně

ZÁKLADNÍ DRUHY OCHRANY

 • Legováním ocelí nekorozivními prvky
 • Změna korozního prostředí (odvlhčením, sušením, změnou teploty…)
 • Katodická ochrana, použití obětované anody, stejnosměrným proudem
 • Ochranné povlaky, kovové (nanášení obecných jakostních a drahých kovů), nekovové (přírodní a syntetické pryskyřice, asfalty, plasty, ostatní nátěry)

MECHANICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ KOROZE

 • Kartáčování, oklepávací kladívka, rotační kartáče, korundové brusiva
 • Tryskání, v kabinách, ve volném prostoru, korund, kovové abrazivo, balatina
 • Tryskání vodou za vysokého tlaku, přídavky písku
 • Tryskání a pískování

Odrezovač s taninem

LEŠTĚNÍ A KARTÁČOVÁNÍ

 • Ručně
 • Různé leštičky

ODMAŠŤOVÁNÍ

 • Zjištění znečišťující látky
 • Volba organického rozpouštědla
 • Technický benzin
 • Alkalické roztoky
 • Emulzní odmašťování
 • Ekologické odmašťovadla
 • Ultrazvukové technologie

CHEMICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ KOROZE

 • Odrezovače na bázi kyseliny fosforečné
 • Odrezovače s taninem


TANINOVÉ ODREZOVAČE

Tyto odrezovače jsou vhodné při opravách povrchu historických předmětů, u nichž je třeba zachovat veškerý materiál bez jakéhokoliv úbytku a chceme zachovat i strukturu povrchu odrezovaných předmětů.
Jestliže chceme použít chemický odrezovač, je nutné vždy provést důkladné mechanické očištění odrezovaného předmětu. Odrezovač nanášejte na předmět nejlépe štětcem, ideálně ve dvou vrstvách. Materiál, který je velmi porézní, případně velmi zoxidovaný, bude vyžadovat více vrstev. Odrezovač vsákne do zoxidovaných vrstev a formou chemické pasivace vytvoří vrstvu, která během 2,5 hodin zaschne a materiál chrání. Na rozdíl od ostatních typů odrezování odrezovače, které bývají na bázi kyseliny fosforečné, případně kyselin chlorovodíkové a sírové, při použití odrezovače s taninem nedochází k následné reakci, kdy na mechanicky očištěném povrchu docházelo k další oxidaci. Taninové odrezovače nevyžadují následný oplach odrezeného prostředí vodou a jeho sušení. Po provedení a zaschnutí nátěru s použitím taninového odrezovače je po nějakou dobu předmět chráněn, a není tedy nutné provést okamžitě konečnou povrchovou úpravu. Nepoužívání anorganických kyselin zaručuje, že nedochází k narušení a rozpouštění kovu. Toto řešení zabraňuje vodíkové křehkosti.
Tyto odrezovače jsou zcela inertní k životnímu prostředí a tak je možné je používat i bez speciálních odsávacích boxů.
Tento typ nevyžaduje žádné speciální ochranné pomůcky a veškeré bezpečnosti předpisy a návody bývají uvedeny na obalech. Je nutné se s nimi seznámit před započetím práce s touto chemickou látkou.


POKRAČOVAT V KURZU