Povrchová úprava kovů

Zlacení


Pozlacování a zlacení kovových výrobků

jsou dvě různé technologie, při kterých je nanášena tenká vrstva zlata, případně i jiného kovu na různé materiály. Tato technika je jednou z nejstarších druhů povrchových úprav. Je zmiňována již v nejstarších písemných materiálech. Cílem těchto technologií je dosáhnout vzhledu, který bude stejný, nebo se bude alespoň co nejvíce podobat vzhledu předmětu z masivního kovu. Kromě toho, že dosáhneme předmětu s vizuálně vysokou hodnotou, je předmět i povrchově chráněn proti povětrnostním vlivům a korozi. Ve starověku se pozlacovaly především rituální a kultovní předměty, jako svícny a nádobí používané při různých bohoslužbách. Postupem doby se pozlacovalo stále více předmětů a to nejen drobných, ale i plochy v interiéru a v exteriéru budov. V některých oblastech světa, např. Barma a dalších, jsou pozlacovány např. celé střechy chrámových budov. V dnešní době se využití tenké vrstvy zlata používá mimo dekorační účely i v elektronice, protože zlato má výborné vodivé vlastnosti.

POZLACOVÁNÍ

Můžeme také označit jako plátkové zlacení a znamená to mechanické nanášení tenké vrstvy zlatého plechu – folie na předmět. Tento předmět může být kovový i nekovový. Tento tenký plátek zlata může být k podkladní vrstvě připevněn jenom mechanicky – tlakem hladítka, anebo se na předmět může nalepit. Podle druhu podkladu a podle zvolené technologie může být lepidlem pro zlatý plátek vaječný bílek, kdy k vlastnímu upevnění zlaté folie dojde přitlačením nahřátého razidla v požadovaném tvaru. Jiným druhem nanášení bylo přilepení podkladu alkoholem, lihovým lakem anebo speciálními barvami označovanými např. jako Mixtion. Tyto podkladové laky se obvykle nanášely na předem připravený podklad, který byl často ve žluté barvě, aby případné drobné chyby nevystouply na povrch. Při vlastním nanášení se používají speciální nástroje. Mezi základní nástroje pro nanášení zlata patří: speciální zlatnický nůž, který je vybroušen a vyleštěn do vysokého lesku tak, aby při krájení zlaté folie tato folie na něm neulpívala, nůž má většinou kulatou špičku a bývá oboustranný. Kožená destička, rozměrů 15 x 20 cm na dřevěné podložce, která bývá vybavena chránítkem proti větru při práci v exteriéru, tato podložka slouží ke krájení výchozího plátu zlata na kousky dle velikosti nutné k pozlacování. Zlatnické štětce, většinou se jedná o dva druhy štětců, kdy jeden má chlupy z jezevce a druhý z medvěda. Štětce slouží k vytvoření elektrostatického náboje a k přenášení zlatého plátku na pozlacovaný předmět. Dále se používají různé druhy achátových přítlačných předmětů (zubů), pro dotlačení zlaté folie na předmět.

Zlacení

Zlacení

Zdroj: Zlacení. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-09-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlacen%C3%AD

Pozlacení zlatou patinou

Pozlacení zlatou patinou

ZLACENÍ

První známá technologie pro zlacení bylo tzv. zlacení v ohni, kdy se pozlacovaný předmět natřel roztokem zlata a rtuti, označovaný jako zlatý amalgám. Tento amalgám se v ohni vypálil a vzniklá vrstvička zlata se následně dolešťovala achátovým hladítkem. Takto byla pozlacena většina chrámového nádobí. Vrstva zlata na předmětu velmi dobře držela a byla odolná otěru. Vzhledem k jedovatosti vypařované rtuti je v současné době tento postup v civilizované době zakázán.

TECHNOLOGIE ZLACENÍ OZNAČOVANÁ JAKO DOUBLÉ,

je technologie plátováním, kdy se na vrstvu jednoho kovu např. mosazi, za tepla navařil plát zlata a tento bimetalový plát se následně rozválcoval, až dosáhl žádané tloušťky. Takto získaný materiál se používal především pro výrobu šperků.

NEJBĚŽNĚJŠÍ TECHNOLOGIÍ POUŽÍVANOU V DNEŠNÍ DOBĚ JE GALVANICKÉ ZLACENÍ.

Je využíváno jak ve šperkařství, tak v elektronice. Předměty, které se mají galvanicky pozlatit, se před tím ještě upravují např. poměděním nebo poniklováním. Předmět se následně zavěsí do zlaté lázně, která je složená z kyanidu zlatitého a dalších chemikálií a na předmětu s polaritou katoda se usadí tenká vrstva čistého zlata. Podle doby zlacení se dá regulovat množství zlata, které ulpí na předmětu. Tato technologie je mechanicky méně odolná, než výše uvedené.

Dále existuje několik dalších technologií nanášení zlata, které se využívají podle požadovaných vlastností. Jedna z nich je např. napařování ve vakuu.

Zlacení plátkovým zlatem

Zlacení plátkovým zlatem

Zdroj: Zlacení. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-09-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlacen%C3%AD


POKRAČOVAT V KURZU