Povrchová úprava kovů

Elektrostatické nanášení, speciální patinování, nielování, leptání, smaltování.


Seznam použitých zdrojů

ASOCIACE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ZINKOVEN. Příručka žárového zinkování [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2014-08-03]. Dostupné z: http://zarova-zinkovna.mea.cz/upload/ck/files/prirucka-zaroveho-zinkovani.pdf

BARBOŘÍK, Jan. Inovace bubnového homogenizátoru [online]. 2005 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=20. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně.

Bronz. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 2014 [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bronz

Brynýrování. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 2014 [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bryn%C3%BDrov%C3%A1n%C3%AD

Brünieren. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCnieren

Burnishing (metal). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-09-12]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Burnishing_%28metal%29

Cín. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-09-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADn

ČSN EN ISO 12944-1. Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy: Část 1: Obecné zásady. Český normalizační institut, 1998.

Galvanization. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-09-08]. Dostupné z: en.wikipedia.org/wiki/Galvanization

Koroze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-09-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Koroze

Měď. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/Měď

Odrezovač s taninem. WORKO CZ s.r.o. [online]. 2012 [cit. 2014-09-13]. Dostupné z: http://worko.cz/clanek/odrezovac-s-taninem-118 

Powder coating. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-09-12]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Powder_coating

Práškové lakování v kostce. SALUM [online]. 2006 [cit. 2014-09-12]. Dostupné z: http://www.salum.cz/index.php/salum-praskove-lakovani-praskova-lakovna-komaxitovani-komaxit-5/35-salum-praskove-lakovani-v-kostce

SEMERÁK, Gustav a Karel BOHMANN. Umělecké kovářství a zámečnictví. Praha: SNTL, 1977.

Tinning. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-09-07]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Tinning

Vitreous enamel. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-09-10]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Vitreous_enamel

WORKO CZ S.R.O. Bezpečnostní list: Odrezovač s taninem. Hať, 2013. Dostupné z: http://worko.cz/upload/bl-odrezovac-s-taninem-150414-669854.pdf

Zlacení. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-09-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlacen%C3%AD

Zlacení. Restourování Bittner [online]. 2013 [cit. 2014-09-15]. Dostupné z: http://www.restaurovanibittner.cz/zlaceni.php


POKRAČOVAT V KURZU