Povrchová úprava kovů

Elektrostatické nanášení, speciální patinování, nielování, leptání, smaltování.


Patinování

 • Vytvoření vzhledu povrchu odpovídající dlouhodobě exponovanému materiálu
 • Chemické patinování, sloučeniny síry, zvláště na barevných kovech, mědi
 • Patinovací nátěry se sloučeninami kovů, malé zrnka kovu rozpuštěné v čirém laku, nevýhoda oxidace uvnitř zrnek v laku
 • Patinovací nátěry s mikro mletým sklem, dlouhodobá životnost, stabilita, nutný barevný podklad, přehled výrobců

Patinování

Patinování

Patinování

Patinování

PRAKTICKÁ APLIKACE PATINY NA KOVOVÝ POLOTOVAR

POMŮCKY

 • Štětec, suchý štětec s delším vlasem šířky cca 40 mm
 • Suchou savou látku, kterou přeložíte cca 4x přes pevný podklad (např. odřezek desky)
 • Patinu (s obsahem částic mikro mletého skla, před použitím neřeďte). Patina krásně zdůrazní kontury a plastiku povrchu. Tato patina je odolná vůči povětrnostním vlivům a je stálobarevná. Je určena pro vnitřní i vnější použití, neředí se, její spotřeba je minimální.
 • Ředidlo C 6000

PatinaOCHRANNÉ POMŮCKY

 • vhodnou obuv
 • montérky
 • ochranné rukavice
 • ochranné brýle

BEZPEČNOST PRÁCE

 • Dodržujte všechna pravidla bezpečnosti práce.
 • Při práci a v prostorách, kde jsou nátěry prováděny a po dobu schnutí a tvrdnutí nekuřte, nepijte, nejezte, nemanipulujte s ohněm, dobře větrejte, používejte ochranné pomůcky.
 • V blízkosti neskladujte potraviny.
 • Dodržujte požární předpisy.
 • Barvy skladujte tak, aby nepřišly do rukou dětem.
 • Při příznacích otravy vyhledejte lékaře.
 • Při zásahu očí proveďte výplach tekoucí vodou min.10 minut a vyhledejte lékařské ošetření.
 • Při náhodném požití vypijte větší množství vody a vyvolejte zvracení. Šaty znečištěné od barvy ihned svlečte, kůži vyčistěte, omyjte teplou vodou a mýdlem.
 • Používejte ochranné krémy.
 • Obaly a zbytky barev odevzdejte do speciálních sběren.
  Skladování: Dobře uzavřené originální nádoby skladujte v chladu, suchu a mimo dosah ohně!

PATINOVÁNÍ PRACOVNÍ POSTUP

 • Na patinování použijte suchý štětec s delším vlasem šířky cca 40 mm.
 • Pro práci budete potřebovat suchou savou látku, kterou přeložíte na 4x.
 • Štětec namočte do patiny cca na 3 mm a krouživým pohybem jej na malé ploše vytřete do látky. Tento postup opakujte 2x. U nového štětce tento postup opakujeme několikrát.
 • Na štětci zůstane velmi malé množství patiny rozptýlené po celé délce štětce.
 • Rychlými lehkými tahy štětce nanášejte patinu na povrch výrobku. Používejte převážně šikmé tahy, dbejte na to, aby při patinování na výrobku nevznikaly „čmouhy“ od příliš namočeného štětce.
 • Tento postup opakujte na celém výrobku.
 • Účelem je zvýraznit strukturu, ale nepřekrýt patinováním podkladový nátěr. Přechody barev mají být jemné, bez výrazně ohraničených „šmouh“.
 • Při zaschnutí štětce tento vyperte, osušte do úplného sucha! A postup opakujte od počátku.

Ředění: Patinu před použitím neřeďte! Pro vymytí štětce je možno použít C 6000 nebo toluen.

APLIKUJTE PATINU NA KOVOVÉ ZÁBRADLÍ A KOVÁŘSKÝ POLOTOVAR – KOVANOU KYTKU PODLE PŘEDLOŽENÉHO VZORU

Patinování


POKRAČOVAT V KURZU