Povrchová úprava kovů

Nátěrové hmoty


Nátěrové hmoty

(od historických nátěrových hmot vyžadovaných na památkové předměty až po moderní plastické nástřiky)

Nátěrové hmoty jsou hmoty, které pojí organická nebo syntetická látka vytvářející na povrchu předmětu film. Nanáší se vhodnou technikou, aby se na předmětu vytvořila požadovaná povrchová úprava očekávaných vlastností. Bází surovin na výrobu nátěrů jsou pojivá, pigmenty, rozpouštědla, aditivní přísady, katalyzující přísady a pryskyřice. Konzistence nátěrových hmot je tekutá až pasta. Vzhled konečného nátěru může být matný, polo matný, hladký, lesklý, zrnitý, grafitový, plastický atd. Na povrch předmětů se nanáší v jedné nebo více vrstvách až nátěr vytvoří souvislý povlak – film.

V 17. stol. se vyráběli nátěrové hmoty pro průmyslovou výrobu na bázi olejů, fermeže nebo šelaku.

V 18. stol. se vyráběli také nátěrové hmoty pro průmyslovou výrobu na bázi přírodních pryskyřic, laky na bázi přírodních pryskyřic s lněným olejem a asfalty.

Od začátku 20. stol. se vyráběli první syntetické pryskyřice (fenolformaldehydové, alkylfenolické modifikované dřevným olejem). Pojivem pro rychleschnoucí laky se stala nitrocelulóza. Dále s modifikovaným přírodním kaučukem chlórem vznikli chlórkaučukové nátěrové hmoty. Vznikali alkydové pryskyřice, aminoplasty a melaninové pryskyřice.

Syntetická barva na kov a zinkované povrchy.

DEFINICE VLASTNOSTÍ NÁTĚROVÝCH HMOT

 • tloušťkou celkovou a tloušťkou jednotlivých vrstev
 • přilnavostí k podkladu
 • lesk nebo mat
 • struktura nátěru – zrnitost, plastičnost
 • barevný odstín
 • protikorozní ochrana
 • nutnost základního nátěru
 • konečný vzhled nátěru – tepaný, čeříkový

DĚLENÍ NÁTĚROVÝCH HMOT DLE PŮVODU

ORGANICKÉ A PŘÍRODNÍ MATERIÁLY

 • Konzervační minerální oleje
 • Vosky a vazelíny, včelí vosk, lanolin, palmové vosky, ceresin, parafin, mikrokrystalické vosky
 • Ochranné laky
 • Vysychavé oleje
 • Přírodní pryskyřice, šelak, kopálové pryskyřice, bitumen

SYNTETICKÉ NÁTĚRY

 • Syntetické pryskyřice
 • Epoxidové pryskyřice
 • Polyuretany
 • Akrylové
 • Styrenakrylové

Povrchová úprava syntetickým nátěrem.

Povrchová úprava syntetickým nátěrem.

Povrchová úprava barvou a zlatou patinou.

Povrchová úprava syntetickým nátěrem.

DĚLENÍ NÁTĚROVÝCH HMOT DLE TVORBY NÁTĚROVÉHO FILMU

 • Nátěrové hmoty zasychají oxidačně
 • Nátěrové hmoty zasychají fyzikálně
 • Nátěrové hmoty zasychají chemickým tvrzením
 • Nátěrové hmoty zasychají vzdušnou vlhkostí

PŘÍPRAVA POVRCHU PŘED NANÁŠENÍM NÁTĚROVÝCH HMOT

 • Stupeň přípravy povrchů na podkladový kov: Sa, St
 • Stupeň přípravy povrchů částečný, zůstávají přilnavé kovové a organické částečky a povlaky: PSa, PSt, PMa
 • Drsnost povrchů musí odpovídat technickým požadavkům výrobce nátěrové hmoty
 • Tloušťka základní vrstvy musí zakrýt drsnost a výstupky natíraného profilu

Povrch stupeň St 3; ČSN ISO 8501-1

Povrch stupeň St 3; ČSN ISO 8501-1

Obrázek: Povrchy stupně Sa 2,5; ČSN ISO 8501-1

Obrázek: Povrchy stupně Sa 2,5; ČSN ISO 8501-1

Technologie nanášení nátěrových hmot:

 • Nanášení štětcem, veškeré hmoty, zatlačování hmoty do pórů, minimální ztráty, nízká produktivita, u památek doporučeno
 • Nanášení válečkem, totéž jako štětcem, ale dvojnásobná produktivita
 • Nanášení máčením, sedimentace pigmentů, kapkovitost na hranách, klínovitost nátěru, nutnost velkého množství hmoty
 • Stříkání, klasické na nosném vzduchu, tlakové s ochranným kuželem vzduchu, elektrostatické

Obrázek: Nanášení barvy štětcem.

Obrázek: Nanášení barvy štětcem.

HODNOCENÍ VZHLEDU NÁTĚROVÝCH HMOT:

 • Rovnoměrnost nanesení povlaku
 • Překrytí hran
 • Vyloučení vad
 • Podtekliny
 • Trhliny
 • Praskliny
 • Vrásnění
 • Zanesení nečistot
 • Jednotný barevný odstín na celém povrchu

Praskliny v nátěru (vlevo) a podtekliny (vpravo)

Praskliny v nátěru (vlevo) a podtekliny (vpravo)

Praskliny v nátěru (vlevo) a podtekliny (vpravo)

Obrázek: Praskliny v nátěru (vlevo) a podtekliny (vpravo)


POKRAČOVAT V KURZU