Povrchová úprava kovů

Historie povrchové úpravy


Leštění povrchu

Jednou s dlouho využívaných technik je opracování materiálu ručním leštěním látkou a leštěním leštícím kotoučem na rotační brusce za pomoci leštících past různé zrnitosti a složení. V současnosti používá se na kovové výrobky s omezeným rozměrem také elektroleštění.

Při elektroleštění vzniká velmi účinné povrchové vyčištění kovů a vyleštěním k sjednocení povrchu kovového výrobku ve velmi krátkém čase. Procento vzniku povrchových vad je minimální a povrch výrobku je souvisle kovově čistý. Konečný povrch kovu je podle délky leštění matný nebo matně lesklý nebo s vysokým leskem. Elektroleštění souvisle rozpouští povrch kovových předmětů, zvlášť drobné mikroskopické nerovností a tím se sníží nerovnost povrchu. Předmět tím získává vysoký lesk a v porovnání s ručním a mechanickým leštěním povrchů má vyšší

Obrázek: Leštění povrchu železa ručně (vlevo) a elektroleštěním (vpravo)

Leštění povrchu

 

Leštění povrchu železa elektroleštěním

Leštění povrchu železa elektroleštěním


POKRAČOVAT V KURZU