Povrchová úprava kovů

Zinkování


O elektrolytické galvanické zinkování

Tato technologie nanáší zinek na povrch studenou technologií. Předmět se musí stejně jako u žárového řádně odmastit a očistit od oxidů železa a odmořit. Stejně tak se musí odmastit, pak je zavěšen do roztoku elektrolytu tvořeného zinečnatými solemi a je připojen jako katoda na stejnosměrný proud. Desky z čistého elektrolytického zinku tvořené z téměř čistého zinku, se zapojí jako anoda. Elektrolyt může být podle zvolené technologie alkalický, neutrální nebo kyselý. Při průchodu proudu se zinek rozpustí a ve formě iontů se vylučuje na povrchu předmětu.

Velikost napětí a proudu je nutno dobře zvolit s ohledem na vodíkovou křehkost materiálu. Drobné předměty se umísťují do rotačních bubnů (hřebíky, šrouby, matice). Větší předměty se zavěšují na háky a konstrukce. Vzdálenost mezi jednotlivými závěsy musí být dostatečná, aby povrch byl stejnoměrný a nedocházelo ke stínění jednotlivých předmětů.

Touto metodou vzniká tenčí vrstva zinku než u žárového zinkování. Zinek na povrchu drží pouze mechanicky. Dle normy může být vrstva 3, 5, 8, 12 a 20 μm. Nejčastěji používané vrstvy jsou 5 a 8 μm. Tenčí vrstvy se používají na drobné předměty, silnější na větší předměty nebo na dráty. Ekonomická hranice mezi žárovým a elektrolytickým zinkováním je okolo 15 μm. Nad tuto hranici je ekonomické používat žárové zinkování. Výhodou elektrolytického zinkování je, že nedochází k deformaci předmětů vlivem nahřátí a proto při zinkování plechů používáme elektrolytické i nad výše zmíněnou hranici.

Řez elektrolyticky naneseným povlakem zinku

Obrázek: Řez elektrolyticky naneseným povlakem zinku

Zdroj: ASOCIACE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ZINKOVEN. Příručka žárového zinkování [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2014-08-03]. Dostupné z: http://zarova-zinkovna.mea.cz/upload/ck/files/prirucka-zaroveho-zinkovani.pdf

Obrázek: Elektrolytické galvanické zinkování

Elektrolytické galvanické zinkování

Zdroj: Galvanization. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014 [cit. 2014-09-08]. Dostupné z: en.wikipedia.org/wiki/Galvanization


POKRAČOVAT V KURZU