Kování barevných kovů

Kování nerezové oceli


Kování korozi vzdorných ocelí

Nerez je ocel, která je vysoce legovaná materiály, které zabraňují její korozi, a to jak korozi chemické, tak elektrochemické. Tato vlastnost využívá jevu pasivace na povrchu
základního kovu, tj. železa. Správný název těchto materiálů je korozi vzdorná ocel, ostatní označení jako nerez, nerezavějící ocel nebo nerezová ocel je pouze
provozní, obchodní ev. lidové označení materiálu.
Vlastnosti, které jsou požadovány u těchto materiálů, vznikají přidáním vysokého obsahu legur. Jedná se především o chrom, kterého může být 12 – 30 %, nikl, kterého může být ±30 % nebo ± 24 % manganu. Další prvky, které zlepšují vlastnosti, jsou např. molybden, wolfram, titan, niob a další. Vždy se ale jedná o sloučeninu, která obsahuje železo a uhlík.

Základní rozdělení korozi vzdorných ocelí:

Austenitická ocel. Má ˂ 0,1 % uhlíku, ± 16 – 22 % chromu a 8 – 40 % niklu. Může obsahovat 5 % molybdenu. Jejich název je odvozen od austenitické struktury kovu, který je dosažen za normální teploty. Vyznačují se nízkou mezí kluzu okolo 270 MPa, ale vysokou houževnatostí a vysokou tržností, která může dosahovat ± 65 %. Tato ocel je nemagnetická, ale vzhledem ke zbytku feritu, který může být ± 8 %, může být i slabě magnetická. Austenitická ocel se vyrábí v množství různých druhů.

Martenitická korozi vzdorná ocel.

Tento druh oceli má obsah chromu ±12 – 18 %, ale má ± 1,5 % uhlíku. Při tomto množství uhlíku vzniká jiná struktura oceli a tato ocel
může být zakalena na vysokou tvrdost. Tato ocel je magnetická.

Feritická korozi vzdorná ocel,

Má vnitřní strukturu feritu a to i při standardním tepelném zpracování mezi 750 – 900 °C. tento materiál není schopen zakalení na martenzit.
Obsahuje zpravidla 17 – 26 % chromu. Tento druh materiálu se často používá v potravinářském průmyslu do slabě korozivních prostředí např. pracovní stoly, trubky
apod. Tento druh je dobře svařitelný a je vhodný i pro kování.

Legování ocelí bylo známo již při samotných počátcích výroby železa. Vždy se ale jednalo o prvky, které byly obsaženy již v základních rudách. Takto byly např. vyráběny oceli, které obsahovaly vysoký obsah chromu. Od 19. století byla známa odolnost slitiny železa s chromem proti korozi, trh potřeboval v 1. Světové válce legované oceli na výrobu zbraní.

Květina nerez
Květina nerez
Letadlo nerez První letadlo Budd BB-1 Pioneer, v jehož konstrukci byla použita korozivzdorná ocel.

Nerezavějící kalitelné oceli

Tabulka nerez oceli

Plechy z korozi vzdorných ocelí

Plechy z korozi vzdorných ocelí:

Pro kování budete potřebovat pomůcky

  • Plynovou výheň
  • Kovadlinu
  • Kovářské kladivo
  • Elektronický pyrometr
  • Kleště

Budete potřebovat ochranné pomůcky:

  • Kovářskou zástěru
  • Vhodnou obuv
  • Montérky
  • Ochranné rukavice
  • Ochranné brýle

POKRAČOVAT V KURZU