Kování barevných kovů

Kování mosazi a bronzu


Teorie kování

Mosaz je slitina dvou základních kovů a to mědi a zinku.Využití mosazi je známo již přibližně 3 000 let, zpočátku jen velmi omezeně, neboť bylo obtížné tuto slitinu vytvořit. Zprvu se mosaz vyráběla z mědi žíháním za pomocí oxidu zinečnatého na dřevěném uhlí. Redukovaný zinek se odpařoval jako pára a rozpouštěl v mědi. Z doby bronzové jsou nálezy mosazi velmi ojedinělé, zinek v mědi byl jenom velmi výjimečně. Mosaz byla finančně nákladná, a proto se používala na výrobu šperků a mincí.
Mosaz se kvůli svým chemickým a fyzikálním vlastnostem využívá ve velkém množství průmyslových odvětví.
Teplota tání je přibližně 860 – 920 °C.
Hustota mosazi (měrná hmotnost) je dle chemického složení 8,4 – 8,7 kg/dm3.
Mosaz se vyrábí v mnoha různých provedeních s mnoha různými mechanickými a chemickými vlastnostmi. Může být extrémně měkká a tažná až extrémně tvrdá a křehká. Mosaz se vyrábí buď jako jednoduchá mosaz, kdy slitina obsahuje dva základní prvky, zinek a měď.

 • Mosaz vhodná pro tváření. Je kov, který obsahuje 5 – 42 % zinku. Podle označení jsou některé materiály vhodné pro opracování za studena (MS 70 a MS 67), a jiné vhodné pro výrobu výkovků např. MS 58, MS 60 a 63. Přidáním olova se zlepší jejich obrobitelnost.
 • Mosaz pro tváření za tepla. Má označení MS 60, někdy se označuje jako automatová mosaz. Používá se na výrobu soustružených dílů, šroubů apod.
 • Legované mosazi jsou slitiny, do kterých jsou přidány legury. Může to být železo, hliník, mangan, nikl, cín, křemík nebo i jiné kovy.
 • Niklové mosazi mají složení přibližně 60 % mědi a 15 – 20 % niklu. Jsou známy i slitiny s obsahem 5 %. Tato mosaz má téměř bílou barvu. Vyráběly se z ní příbory, lékařské nástroje apod.
 • Hliníkové mosazi jsou sloučeniny s 2,9 – 3,6 % hliníku, který ve slitině vytváří jemné zrno a zvyšuje pevnost. Tato slitina se obtížněji odlévá. Je vhodná pro díly, na které jsou kladeny vyšší nároky, jako třeba ozubená kola.
 • Křemíkové mosazi jsou slitiny s obsahem křemíku do 5 %. Tímto prvkem se zlepšuje tvárnost a korozi vzdornost. Odolává dobře slaným roztokům a mořské vodě. 
 • Manganové mosazi jsou antikorozní a mají vysokou odolnost vůči opotřebení (kavititě) a využívají se na výrobu lodních šroubů pro mořské lodě.
 • Rubelovy bronzy. Jsou složité slitiny s vysokou pevností a chemickou stálostí.
 • Duokov je slitina kde je téměř vyrovnán poměr mědi a zinku. Tento kov je dobře pevný i tvárný.

Mosaz je velmi dobře odolná vůči korozi. Praskání mosazi vzniklé při vnitřním pnutí mosazi se dá zabránit např. žíháním, při teplotách 250 – 350 °C způsobuje, že mosaz samovolně praskne. Děje se tak většinou v případě, kdy je mosaz vystavena parám amoniaku.
Leštění mosazi. Mosaz je slitina, která se dá vyleštit hlavně mechanickou cestou. Mosaz se leští postupným broušením, brusivem se stále menší zrnitostí, následně doleštěním brusnými pastami, které jsou nanesené na textilní kotouče.
Opakované vyleštění používaných předmětů lze chemickými prostředky typu: Sitol nebo Sido. Takto vyleštěné povrchy lze zakonzervovat silikonovými oleji opět rozleštit. Taková konzervace vydrží několik let.

Vlastnosti mosazi

Vlastnosti mosazi

Rovnovážný diagram

diagram

Pro kování budete potřebovat pomůcky

 • Plynovou výheň
 • Kovadlinu
 • Kovářské kladivo
 • Elektronický pyrometr
 • Kleště

Budete potřebovat ochranné pomůcky:

 • Kovářskou zástěru
 • Vhodnou obuv
 • Montérky
 • Ochranné rukavice
 • Ochranné brýle

POKRAČOVAT V KURZU