Kování barevných kovů

Kování mokume-gane


Spojování různých kovů způsobem MOKUME-GANE

Název Mokume-gane pochází z Japonska a vyjadřuje „ dřevo - kresba dřeva“. Je to kovářské svařování různě barevných kovů v jeden celek, za účelem vytvoření struktury a kresby. Ve středověké Evropě bylo základním způsobem kovářské sváření dvou ocelí s různým obsahem uhlíku. V závislosti na obsahu příměsí nebo čistoty kovu, slitiny je kov měkčí nebo tvrdší.
Výsledek kovářského svařování barevných kovů je závislý na praktických zkušenostech a šikovnosti kovářského nebo zbrojířského mistra.

MOKUME – GANE 

další zpracování paketu torzírováním

Výkovek hliník

MOKUME – GANE

konečný paket a konečný produkt

Výkovek hliník

Pro kování budete potřebovat pomůcky

  • Plynovou výheň
  • Kovadlinu
  • Kovářské kladivo
  • Elektronický pyrometr
  • Kleště

Budete potřebovat ochranné pomůcky:

  • Kovářskou zástěru
  • Vhodnou obuv
  • Montérky
  • Ochranné rukavice
  • Ochranné brýle

POKRAČOVAT V KURZU