Kování barevných kovů

Kování mědi


Teorie kování mědi

MeďMěď je kov červenohnědé barvy, který je znám již několik tisíc let. Těžila se v oblasti středomoří, na ostrově Kypr. Podle tohoto ostrova dostala i název, původně cyprium, později upravené na cuprum. Chemická značka je zkrácení tohoto názvu na Cu. Vý-skyt mědi je poměrně vzácný. Nálezy čisté mědi jsou téměř minimální, měď se ve většině případů vyskytuje pouze ve sloučeninách. Nejčastější typy sloučenin jsou sulfidy, covelin, bornit, kyz měďnatý a další. Výskyty mědi na našem území jsou za-nedbatelné. Obsah mědi v horninách je cca 1 %, výjimečně až 3 %. Měď se z měděných rud dostává metodou pražení a tavení a takto získaná surová měď je následně elektrolyticky čištěna.
Měď je základní součástí mnoha slitin a pro své tepelné a elektrické vlastnosti je velmi využívána. Mezi další výborné vlastnosti patří mechanická zpracovatelnost a velmi vysoká odolnost proti korozi.
Měď je minimálně rozpustná v kyselinách, v chlorovodíkové a v kyselině sírové. V kyselině dusičné se měď rozpouští a vzniká modrý roztok dusičnanu měďnatého a uvolňování oxidu dusnatého.
Proti vzdušné korozi je měď značně odolná a vzniklá měděnka jako pasivace chrání měď před další oxidací.
Žíhání mědi. Měď má obrácený postup žíhání než železo. Měď ohřátá na vyso-kou teplotu a prudce zchlazená např. ve vodě, je tímto způsobem vyžíhána a změkne. Po čase tento efekt pomine a měď postupně zpět ztvrdne. Tento efekt se používá při kování a tepání mědi, kdy je nutno po sadě úderů ztvrdlou měď opětovně vyžíhat.
Čistý kov mědi se využívá pro její vysokou korozi odolnost, pro výbornou elektrickou vodivost a pro výbornou tepelnou vodivost. Korozi odolnost je využívána např. při výrobě střešních krytin, okapů, trubek pro technické plyny a agresivní látky, mince a další. Elektrická vodivost je využívána především při výrobě vodičů, a to jak pro prů-myslové využití (generátory, motory), tak pro rozvody el. energie ve formě kabelů.
Bronz. Je jedna ze dvou základních slitin mědi (druhá slitina je mosaz), je to slitina mědi s cínem. Výrazem bronz se ale označují i jakékoliv slitiny mědi s jakýmkoliv ji-ným kovovým prvkem mimo zinek (slitina se zinkem je mosaz). Přidáním cínu vzniká materiál, který je mnohem pevnější než samostatná měď. Název tohoto kovu označu-je i celé historické období před počátkem zpracování železa jako dobu bronzovou. V této době se z tohoto kovu vyráběly dvě základní skupiny výrobků a to zbraně, jako meče, sekery, nože a další a šperky (mimo dekorační ozdoby i funkční spony na ob-lečení).
Mosaz. Tato slitina je samostatně popsána v kategorii mosaz.

Meď
Meď

Pro kování budete potřebovat pomůcky:

  • Plynovou výheň Plynovou výheň Plynovou výheň Plynovou výheň Plynovou výheň Plynovou výheň Plynovou výheň
  • Kovadlinu Kovadlinu
  • Kovářské kladivo Kovářské kladivo Kovářské kladivo
  • Elektronický pyrometr Elektronický pyrometr Elektronický pyrometr Elektronický pyrometr Elektronický pyrometr
  • Kleště

Budete potřebovat ochranné pomůcky:

  • Kovářskou zástěru Kovářskou zástěru Kovářskou zástěru Kovářskou zástěru
  • Vhodnou obuv Vhodnou obuv Vhodnou obuv Vhodnou obuv Vhodnou obuv
  • Montérky Montérky Montérky
  • Ochranné rukavice Ochranné rukavice
  • Ochranné brýle Ochranné brýle Ochranné

POKRAČOVAT V KURZU