Kování barevných kovů

Kování titanu


Praktické kování titanu

Indukční ohřev

Indukční ohřev – je vhodný pouze pro kování korozi vzdorných ocelí. U ostatních barevných kovů ho pro jejich kování nedoporučujeme.

Kovářská výheň

nedoporučuje se používat u kování barevných kovů, uhlí se natavuje na povrch kovů a způsobuje znehodnocení povrchu.

Teplota kování titanu je 780°C.
Plynová výheň

  • Předepsaným postupem rozehřejte plynovou výheň na teplotu 780 - 800°C.
  • Nahřívaný vzorek materiálu nahřívejte postupně při průběžném měření teploty.
  • V případě, že teplota bude nízká, nebude materiál kujný a budou na něm vznikat praskliny.
  • V případě, že teplota bude vysoká, titan oxidací změní barvu na žlutozeleno. Kovaný díl může upadnout.
  • Během kování materiál neochlazujte ve vodě.
  • Vykovejte list dle předloženého vzoru a to tak, že nejdříve vykujete špici, tu osadíte na hraně kovadliny do stopky a následně vytepejte vlastní list.
  • Studená kovadlina a studené kladivo velmi rychle snižují teplotu výrobku. Po úplném vykování tvaru osekněte list od ostatního materiálu.
  • Hotový výrobek očistěte kovovým kartáčem. Lístek vyleštěte leštícím kotou-čem na rotační brusce a v plynové výhni ho vyžíhejte do žluta nebo modra. Vznikne krásně lesklý, do žluto - modra vyžíhaný lístek.
  • Nebo lístek pouze očistěte, chemicky ošetřete kyselinou dusičnou a vyžíhejte v plynové výhni do žluto -modro-fialova (není v náplni kurzu).

Vznik praskliny

Kování titanu  - vznik praskliny

Konečný výkovek

Kování titanu


POKRAČOVAT V KURZU