Kování barevných kovů

Kování mokume-gane


Praktické kování mokume-gane

Indukční ohřev

Indukční ohřev – je vhodný pouze pro kování korozi vzdorných ocelí. U ostatních barevných kovů ho pro jejich kování nedoporučujeme.

Kovářská výheň

nedoporučuje se používat u kování barevných kovů, uhlí se natavuje na povrch kovů a způsobuje znehodnocení povrchu.

Teplota kování mokume-gane maxi-mální teplota plynové výhně

 • Jako materiál zvolte například 6 kusů měděného plechu o tloušťce 2 mm, 30 x 50 mm a 5 ks mosazného plechu stejných rozměrů.
 • Tyto plechy navrstvěte střídavě na sebe.
 • Tento paket zabalte do tenkého železného plechu s co nejtěsnějším uza-vřením proti přístupu vzduchu, zatepejte zapertlované lemy paličkou nebo kladivem.
  Hotový paket před nahříváním v plynové peci
 • Takto připravený uzavřený polotovar nahřejte v plynové peci. Při prohřátí dojde k natavení mosazných plechů.
 • Předepsaným postupem rozehřejte plynovou výheň na maximální mož-nou teplotu. Nahřívaný vzorek materiálu nahřívejte postupně při průběž-ném měření teploty.
 • Opatrnými rovnoměrnými údery kladivem scelíme materiály k sobě.
 • Odstraňte železný plech z obalu a řezem zjistěte složení a tvar jednotlivých vrstev.
  Rozbalování paketu po vytažení z plynové pece
 • Další zpracování je možné pouze tepáním při teplotě do 460°C, aby nedo-šlo k roztavení mosazné vrstvy.
  Kování mokume-ganeKování mokume-ganeKování mokume-ganeKování mokume-ganeKování mokume-gane
 • Tímto způsobem je možné zkusit spojovat i ostatní druhy kovů s tím, že kov s nejnižší teplotou tavení určuje nahřívací teplotu a dobu ohřevu.
 • Hotový výrobek vybruste do požadovaného tvaru a pak očistěte kovovým kartáčem. Pro získání lepší kresby a lesku vyleštěte leštícím kotoučem na rotační brusce (není předmětem kurzu).
  Kování mokume-ganeKování mokume-gane

 


POKRAČOVAT V KURZU