Kování barevných kovů

Kování mědi


Praktické kování mědi

Indukční ohřev

Indukční ohřev – je vhodný pouze pro kování korozi vzdorných ocelí. U ostatních barevných kovů ho pro jejich kování nedoporučujeme.

Kovářská výheň

nedoporučuje se používat u kování barevných kovů, uhlí se natavuje na povrch kovů a způsobuje znehodnocení povrchu.

Plynová výheň

Teplota kování mědi je 1000°C

  • Předepsaným postupem rozehřejte plynovou výheň na maximální možnou teplotu. Nahřívaný vzorek materiálu nahřívejte postupně při průběžném mě-ření teploty.
  • V případě, že teplota bude nízká, nebude materiál kujný a budou na něm vznikat praskliny.
  • Měď nahřejete po dobu několika minut na maximální možnou teplotu a následně prudce ochlaďte ve vodě. Prudkým ochlazením se měď vyžíhá.
  • V průběhu kování je třeba průběžně nahřívat měď do červené teploty a prudce ochladit neboť kováním tvrdne.
  • Vykovejte list dle předloženého vzoru a to tak, že nejdříve vykujete špici, tu osadíte na hraně kovadliny do stopky a následně vytepejte vlastní list.
  • Po úplném vykování tvaru osekněte list od ostatního materiálu.
  • Hotový výrobek očistěte kovovým kartáčem.

Hotový výrobek

Hotový výrobek


POKRAČOVAT V KURZU