Kování barevných kovů

Kování hliníku


Praktické kování hliníku

Výheň

Indukční ohřev

Indukční ohřev – je vhodný pouze pro kování korozi vzdorných ocelí. U ostatních barevných kovů ho pro jejich kování nedoporučujeme.

Kovářská výheň

nedoporučuje se používat u kování barevných kovů, uhlí se natavuje na povrch kovů a způsobuje znehodnocení povrchu.

Teplota tavení hliníku je 660°C

Teplota kování hliníku je 350°C.

  • Předepsaným postupem rozehřejte plynovou výheň na teplotu 450°C.
  • Při kování hliníku je nutné si uvědomit značné vnitřní nesoudržnosti hliníku při ohřevu.
  • V případě, že budeme kovat hliník za studena, hrozí nebezpečí prasklin.
  • V případě překročení vhodné teploty, vznikají vnitřní dutiny a trhliny. Hliník se na rozdíl od ostatních kovů při přeložení nebo plátování většinou vlivem oxidace nespojí.
  • Při nahřívání pro kování, hliník nenahřívejte nad 350°C.
  • Teplota tavení je sice 660°C ale při teplotách nad 350°C při kování vznikají vnitřní trhliny.
  • Při kování nad 500°C dochází k ztvarohovatění.
  • Hliník při kování neochlazujte ve vodě, pro tvrdost to nemá význam.
  • Hotový výrobek očistěte kovovým kartáčem, nebo chemicky (není předmětem kurzu).

Konečný výkovek

Výkovek hliník

Výkovek hliník


POKRAČOVAT V KURZU