Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Komunikace


Technika kladení otázek

Základní typy otázek využívané v obchodním jednání

OTÁZKY OTEVŘENÉ

tento typ otázek používáme v případě, pokud chceme zjistit, co nejvíce informací od druhé strany
např.: „Jaké máte představy……?“, „Co bych pro vás mohl udělat…?“ „Jaký typ…. máte nejraději…?“

OTÁZKY UZAVŘENÉ

tyto otázky používáme v případě, že chceme přímo zjistit konkrétní informaci. Na otázky uzavřené dostaneme odpověď pouze ANO nebo NE. Uzavřené otázky začínají slovesem.
např.: „Přejete si ještě dále vybírat..?“, „Budete spokojen s tímto typem ozdobného kování?“

SUGESTIVNÍ OTÁZKYhlava

tento typ otázek manipuluje s druhou stranou a nepřímo ho nutí k výběru odpovědí, kterou chceme slyšet. např.: „Předpokládám, že chcete ušetřit. Je tomu tak, že?“, Máte rád originální a zajímavé prvky, že ano?“

ALTERNATIVNÍ OTÁZKY

jsou to otázky, které mají omezený počet nabídnutých odpovědí. Tento typ otázek je vhodný při upřesňování informací. např.: „Líbí se vám spíše moderní pojetí nebo klasika….?“

PROTIOTÁZKA

tento typ otázek umožňuje možnost čelit případným námitkám. „Proč si myslíte, že toto je………?“ – „Co tím myslíte?“


POKRAČOVAT V KURZU