Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Autocad


SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍM NASTAVENÍM A FUNKCEMI PROGRAMU

 • instalace programu: instalaci programu proveďte dle pokynu výrobce a dodavatele programu, v případě jakýchkoliv potíží či nejasností, kontaktujte prodejce.
 • Uspořádání plochy: pro uspořádání plochy je důležité vědět, k čemu budu program využívat a jaké požadavky na něj máte. Pro pohodlnou práci v programu je důležitá i vhodná velikost monitoru (pro kreslení kovářských výrobků doporučuju monitor s poměrem stran 4:3).
 • Všechny programy CAD obsahují velmi obsáhlé možnosti nastavení. Od způsobu otevírání dokumentů přes způsob výběru prvků až po nastavení nitkového kříže nebo přepínání profilu pracovního prostředí.
 • Většinu důležitého nastavení pro začátečníky najdete v nabídkové liště Nástroje
 • Seznamte se s funkcemi myši (levé, pravé tlačítko, kolečko)
 • Seznamte se s funkcemi klávesnice (ESCP, enter, shift…)

Základní funkce programu

Čára, konstrukční čára, poly čára, obdélník, oblouk (všechny jeho možnosti kreslení), kružnice (všechny její možnosti kreslení), spline, elipsa (všechny její možnosti kreslení), bod, šrafy, kóty (všechny způsoby kótování), smaž, kopíruj, zrcadli, ekvidistanta, posuň, natoč, měřítko, ořezat, prodloužit, zkosit, zaoblit, rozložit, tisk (všechny možnosti tisku), vložit.

Doplňky velmi důležité pro kreslení kovářských výrobků

 • správce bloků umožňuje vkládat do výkresu předkreslené normované výrobky z různých knihoven, např. dle norem DIN ISO nebo ANSI ISO, dále je zde možnost vytvoření vlastní knihovny např. kovářskými polotovary.
 • Spline, je vzhledem ke kreslení kovářských výrobků, při kterém se velmi často používají křivky a spirály, velmi důležitá. Zvládnutí funkce spline považuji za základ.
 • Zrcadli/kopíruj. Zrcadlení a kopírování je důležité pro rychlost kreslení, kdy opakující se prvky můžeme zrcadlit nebo zkopírovat.
 • Správce vlastností hladin. Používáním různých hladin a barev pro ně, zjednodušujeme přehlednost výkresu a orientaci v něm a dále nám umožňuje zobrazení jen určitých vrstev, částí výkresu.
 • Šrafy. Funkce šrafy nám umožňuje šrafování, zvýraznění volných prostorů výrobku. V programu jsou již přednastaveny mnohé šrafovací styly, ale můžeme si vytvořit i styl vlastní.

 


POKRAČOVAT V KURZU