Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Psychologie prodeje


TEMPERAMENTPsychologie

SANGVINIK

 • zvídavost, veselost, optimistický přístup
 • snadno navazuje mezilidský kontakt, v komunikaci je aktivní
 • je rád středem pozornosti, rád se blýskne
 • společenskost
 • je otevřený a spontánní
 • jedná spontánně; nižší schopnost anticipace
 • potíže s dotahováním započatých věcí do konce
 • menší sebekritika
 • příliš se zaobírá sám sebou, věnuje pozornost jen sám sobě
 • často skáče lidem do řeči nebo mluví jen o sobě

FLEGMATIK:

 • mírumilovnost; nekonfliktnost
 • preferuje spíše samotu
 • vysoká emocionální stabilita (frustrační tolerance)
 • pečlivý a svědomitý přístup k zadaným činnostem
 • preferuje své osobní tempo
 • nevadí mu stereotyp
 • menší míra energičnosti
 • malá průbojnost, těžko se prosazuje
 • nemá rád změny
 • vyhýbá se zodpovědnosti
 • nerad se spontánně rozhoduje

CHOLERIK:

 • dynamičnost a ctižádostivost, jde si vytrvale za svým cílem
 • nemá potíže vést pracovní kolektiv; vůdčí osobnost
 • impluzivita a výbušnost
 • nikdy nezůstává apatický
 • má rád výzvy; rád vyhledává překážky a překonává je
 • miluje soupeření, touží excelovat nad svými protivníky
 • nejde mu o to, aby se zalíbil, ale aby dosáhl svého cíle
 • konfliktní, je přesvědčen, že má vždy pravdu
 • bývá nadřazený a agresivní
 • je méně tolerantní vůči slabostem a nerozhodnosti druhých
 • má potíže v případech, kdy musí jednat s lidmi, nižší schopnost diplomacie

MELANCHOLIK:

 • rezervovaný; méně společenský
 • úzkostlivý; vztahovačný
 • je veliký analytik, rád věci rozebírá a analyzuje
 • systematický přístup v řešení situací
 • potrpí si na kvalitu; vyžívá se v detailech
 • umí být starostlivý a soucitný ke druhým lidem, o něž má upřímný zájem
 • nižší emocionální vyrovnanost – náladovost
 • rigidní – nerad mění zaběhnuté věci
 • perfekcionismus
 • nižší schopnost k spontánním rozhodnutím - mnoho času stráví plánováním a hloubáním
 • většinou vidí všude problémy a překážky

POKRAČOVAT V KURZU