Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Psychologie prodeje


Použité zdroje a literatura 

[1] Bělohlávková, V., 2009; Rukověť začínajícího prodejce, Praha, Grada

[2] Bělohlávek, F., 2008; „Jak vést a motivovat lidi“, Brno, Computer Press (strana 89-100 včetně testu)

[3] Khelerová, V.- 2006; Komunikační a obchodní dovednosti manažera, Praha, Grada

[4] Lakhani, D., 2010; Jak prodávat, když nikdo nekupuje, Praha, Grada

[5] Obrázek zdroj: Archív autora


POKRAČOVAT V KURZU