Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Psychologie prodeje


Image a jeho význam

CVIČENÍ – SEBEREFLEXE

 a) komunikační vybavenost  1  2  3  4  5  
 b) schopnost použít asertivní jednání (průbojnost)  1  2  3  4  5  
 c) paralingvistika (tón hlasu)  1  2  3  4  5  
 d) vzhled / atraktivnost  0  1  2  3  4  5
 e) udržování očního kontaktu  0  1  2  3  4  5
 f) fyzická zdatnost  0  1  2  3  4  5
 g) společenské dovednosti  0  1  2  3  4  5
h) smysl pro humor  0  1  2  3  4  5

Vyhodnocení:

Verbální stránka: a+ b + c =
Neverbální stránka: d+ e + f =
Sociální schopnosti: g + h =


POKRAČOVAT V KURZU