Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Psychologie prodeje


TEORIE POTŘEB (A. Maslow)

Maslowova pyramida (potřeb) je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval Abraham Harold Maslow v roce 1943. Podle této teorie má člověk pět základních potřeb (od nejnižších po nejvyšší, které tvoří pomyslnou „pyramidu“):

  • 1. potřeba seberealizace (profesní růst a splnění svých představy)
  • 2. potřeba uznání, úcty (sociální prestiž, mít úspěch v očích jiných lidí a na tomto základě být sám sebou kladně hodnocen)
  • 3. potřeba lásky, sounáležitosti (potřeba k někomu nebo někam, být přijímán a milován)
  • 4. potřeba bezpečí, jistoty
  • 5. fyziologické potřeby (potřeba potravy, kyslíku, reprodukce, vody)


První dvě kategorie potřeb – fyziologické potřeby a potřeba bezpečnosti jsou nazývány jako potřeby I. stupně, bez kterých se nedokážeme obejít. Všeobecně platí, že tyto nejníže položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Další kategorie – potřeba lásky a potřeba sociální prestiže jsou nazývány jako potřeby II. stupně. Za nejvyšší stupeň potřeby považuje Maslow - potřebu seberealizace, čímž označuje lidskou snahu naplnit svoje schopnosti a záměry.

Pyramida

Teorie potřeb


POKRAČOVAT V KURZU