Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Převedení výtvarného návrhu kovářských výrobků


Prezentace grafického návrhu

PREZENTACE GRAFICKÉHO NÁVRHU – VELIKOST TISKU.

 • Tisk A4 nejmenší vhodný formát, pro úvodní jednání. Pro posílání elektronicky.
 • Tisk A3 vhodný pro již konečnou prezentaci zákazníkovi, je to kompromis, je mnohem lepší předkládat A3 než A4.
 • Tisk A1 a A0 vhodné použití, jestliže chcete zákazníka přesvědčit o vhodnosti již vypracovaného návrhu, nad vhodným návrhem se lépe jedná, vypadá to, že jste si s tím dali větší práci.

PREZENTACE GRAFICKÉHO NÁVRHU – SESTAVY A DETAILY.

 • Máte-li možnost tisku na velký formát, vytiskněte zákazníkovi celý plot a ne jenom jedno plotové pole. V takovémto tisku se projeví dlouhé linie a zákazník získá lepší přehled.
 • Je-li možno vložte, mimo obrázek, detaily, např. zámky, kliky, špice, panty apod.

PREZENTACE GRAFICKÉHO NÁVRHU – DOKRESLOVÁNÍ POZADÍ.

PODLE TYPU ZÁKAZNÍKA ZVAŽTE, ZDA CHCETE GRAFICKÝ NÁVRH DOPLNIT DALŠÍMI MOTIVY.

 • Vložením grafického návrhu do pozadí reálné stavby
 •  Doplněním návrhu o stylizovanou zeleň, např. stromy, keře a stylizovanou cestu, auto
 • Doplnění návrhu o osoby a zvířata

PREZENTACE GRAFICKÉHO NÁVRHU – VOLBA MATERIÁLU PRO TISK.

 • Bílý papír, 80 g, základní provedení vhodné i pro velkoformátový tisk.
 • Tisk na barevné papíry
 • Tisk na papír vyšší gramáže, případně vyšší lesk
 • Vhodné pro finální návrhy, výhodné při prezentaci zákazníkům typu ředitel
 • Tisk na recyklovaný papír, nebělený, vhodné při doplňování černého tisku návrhu bílou pastelkou, využitelné pro kategorii zákazníka umělec a pro ty, u kterých předpokládáte důraz na ekologii
 • Tisk na průsvitné a průhledné materiály – pauzák, velmi efektní způsob prezentace, návrh je možno přikládat k monitoru PC, na kterém máme podkladový obrázek. Pauzák působí ekologicky a zároveň částečně tradičně. Průhledná plastová folie, použití jako u pauzáku, ale je to moderní materiál.

PREZENTACE GRAFICKÉHO NÁVRHU – VOLBA MATERIÁLU PRO TISK PERGAMEN.

PREZENTACE GRAFICKÉHO NÁVRHU – VOLBA MATERIÁLU PRO TISK PERGAMEN.

PREZENTACE GRAFICKÉHO NÁVRHU – VOLBA MATERIÁLU PRO TISK PERGAMEN.

PREZENTACE GRAFICKÉHO NÁVRHU – VOLBA MATERIÁLU PRO TISK PERGAMEN.

PREZENTACE GRAFICKÉHO NÁVRHU – FINALIZACE NÁVRHU.

Dle finanční hodnoty celého návrhu, případně dle snahy o získání zakázky, je vhodné zvolit finální předložení návrhu.

 • Základní a nejjednodušší řešení je odeslání návrhu elektronicky. Pro některé typy zákazníků je to příliš jednoduché řešení, navíc, případné přeposlání návrhu konkurenci pro získání nižšího cenového návrhu je pro zákazníka příliš snadné.
 • Odeslání, či předložení na volných listech. Např. v průhledné folii.
 • Odeslání, či předložení na volných listech, vložené do papírové složky – kapsy, která je zakázkově vyrobena pro vaši firmu. Návrh se tím nepatrně zdraží, výsledek vypadá mnohem lépe.
 • Kroužková vazba. Předložení návrhu v kroužkové, či lepené vazbě, s průhlednou přední stranou, titulním listem, druhým listem s popisem díla navrhovatelem, zákazníka apod., již vypadá značně profesionálně a naznačuje, že jste si dali s návrhem dost práce.
 • Pevná vazba. Vazba kompletního návrhu do tvrdých desek s případným potiskem desek a hřbetu, vytváří z vašeho návrhu profesionální dílo. Tento způsob prezentace je vhodné použít, jestliže jdete do soutěže s jiným obdobným návrhem, případně jestliže vám osobně záleží na realizaci zakázky. Výnosy ze zakázky většinou mnohonásobně převýší náklady na tuto formu prezentace.

PREZENTACE GRAFICKÉHO NÁVRHU – NUTNÉ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÝCH STRÁNKÁCH.

JESTLIŽE VÁM TO FORMA NÁVRHU UMOŽŇUJE, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY:

 • Jednotný grafický styl, jednotná barva papíru
 • Na každé stránce zápatí s údaji o vás, případně s údaji o autorských právech
 • Na každé grafické stránce váš podpis s uvedením data zhotovení (bez razítka, pokud nepoužíváte razítko graficky hodnotné)

POKRAČOVAT V KURZU