Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Komunikace


Použité zdroje - komunikace

Seznam použitých zdrojů a literatury :

[1] Bělohlávková, V., 2009; Rukověť začínajícího prodejce, Praha, Grada
[2] Bělohlávek, F., 2008; „Jak vést a motivovat lidi“, Brno, Computer Press (strana 89-100 včetně testu)
[3] Khelerová, V.- 2006; Komunikační a obchodní dovednosti manažera, Praha, Grada
[4] Lakhani, D., 2010; Jak prodávat, když nikdo nekupuje, Praha, Grada
[5] Obrázek zdroj: Archív autora
[6] Free to Use & Public Domain Office Clip Art; (on line); Dostupné z http://www.clipartlord.com


POKRAČOVAT V KURZU