Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Psychologie prodeje


Osobnost obchodníka

ŽÁDOUCÍ OSOBNÍ VLASTNOSTI PRODEJCE

 • aktivní přístup, energičnost
 • asertivní jednání
 • emocionální vyrovnanost
 • schopnost řešit zátěžové situace
 • být trpělivý
 • empatie
 • vstřícnost, upřímnost
 • přiměřená úroveň sebedůvěry
 • adekvátní sebekritika

PRODEJNÍ SCHOPNOSTI

 • reprezentativní vystupování
 • společenská obratnost
 • přesvědčivost
 • kvalitní vyjadřování
 • umění řešit konflikty

POKRAČOVAT V KURZU