Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Komunikace


Neverbální komunikace

Do neverbální komunikace patří informace, které můžeme přijímat vizuálně, hmatem, audiovizuálně, hmatem nebo čichem.

SLOŽKY NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

 • 1. neverbální komunikace prostřednictví výrazu obličeje – mimika (oči, ústa, čelo, obočí)
  Nejdůležitějším komunikačním kanálem jsou oči, přímý pohled do očí znamená upřímnost a získáme si tak důvěru komunikačního partnera. Délka očního kontaktu by měla trvat přibližně 3 vteřiny. Pokud máte s očním kontaktem problémy, doporučuje se dívat kamkoliv v trojúhelníku vyznačeného bradou a vnějšími koutky očí.
 • 2. neverbální komunikace prostřednictvím gest – gestikulace (pohyby rukou a hlavy)

  Gesta doprovázejí naše slovní sdělení a mají dvě základní funkce:  zdůraznění a podpora

  V obchodní komunikaci se můžeme setkat s gesty otevřenými a uzavřenými. Interpretace významu gest není vždy jednoznačná, velmi závisí na konkrétní situaci. Čím více však používáme uzavřená gesta (zkřížené ruce, překřížené nohy, silou propletené prsty, držení různého materiálu před sebou) – tím více si vytváříme odstup od komunikačního partnera. Dalším ukazatelem může být náklon hlavy. Při zájmu o druhého nebo informace, které dostáváme, máme tendenci naklánět hlavu na stranu.
 • 3. neverbální komunikace prostřednictvím vzdálenosti mezi komunikujícími – proxemika
  Pro obchodníky je důležité respektovat jednotlivé vzdálenostní zóny. Podle drobných změn v chování, například k přistoupení či úkroku vzad, můžeme vycítit sympatie či antipatie našeho komunikačního partnera.
  Příklady proximitních zón:
  - intimní zóna (20-50 cm)
  - osobní zóna (do 150cm)
  - veřejná zóna (nad 150 cm)
 • 4. neverbální komunikace prostřednictví doteku – haptika
  V obchodním jednání se vyjadřuje především podáním ruky. Při podání ruky se soustředíme zejména na sílu stisku, délky stisku, poloha ruky, stav ruky.
 • 5. neverbální komunikace prostřednictvím polohy a držení těla – posturologie
  Držení a poloha těla je jednou se základních výrazných znaků neverbální komunikace. Držení těla většinou vyjadřuje naše pocity (jistota x nejistota). Lidé sebevědomí mají vzpřímené držení těla a naopak.
 • 6. neverbální komunikace prostřednictvím řeči objektů

AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ

Obchodníci stejně jako spousta dalších lidí mívají s nasloucháním potíže. Možná by se dalo říci, že někteří nedokáží dobře naslouchat druhým lidem. Mezi základní znaky aktivního naslouchání patří:

NEVERBÁLNÍ PROJEVY:

 • výraz tváře (mimika)
 • postoj a držení těla
 • oční kontakt
 • gesta a přikyvování

PARALINGVISTICKÉ ZNAKY:Hlava

 • vyjadřování pomocí hmmm…. aha ….. ano
 • tón hlasu, rychlost řeči, důraz

VERBÁLNÍ PROJEVY

 • ujišťování pomocí formulací typu – ano rozumím, chápu vás….
 • parafrázování (opakování)
 • empatie

ČASTÉ CHYBY, KTERÝCH SE MUSÍME VYVAROVAT:

 • menší trpělivost
 • vyhýbání se očního kontaktu
 • skákání druhému do řeči
 • projevy nesouhlasu s tvrzením druhé strany
 • udělování rad a poučování

 


POKRAČOVAT V KURZU