Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Komunikace


KOMUNIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Komunikaci dělíme na dvě základní složky. Na verbální stránku neboli slovní a neverbální stránku tedy mimoslovní.

Komunikace

Jedno z pravidel komunikace zní:

„Nelze nekomunikovat, lze pouze nemluvit.“ Což samo o sobě nádherně vystihuje podstatu dělení komunikace. Aniž bych cokoliv řekl, sdělil jsem dost svým postojem a pohledem a gestem.

PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ KOMUNIKAČNÍCH SLOŽEK

  • Verbální stránka (slovo) – 7%
  • Neverbální stránka – 55%
  • Paralingvistika (hlasový podtext) – 38%

 

Graf - komunikace

 


POKRAČOVAT V KURZU