Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Komunikace


Komunikace a ovlivňování lidí

Při komunikaci je důležité, aby mezi komunikujícími byl určitý pocit harmonie, při kterém si lidé rozumí. Je prokázáno, že existují rozdílné typy lidí, kteří na sebe určitým způsobem reagují a preferují určitý typ komunikace.

KOMUNIKAČNÍ STYLY

Rozlišujeme čtyři typy individuálního stylu:

 • analytický
 • řídící
 • přátelský
 • expresivní

analytický a řídící typ jsou orientovány na úkol

přátelský a expresivní typ jsou zaměřeny především na mezilidské vztahy

analytický a přátelský typ má sklon spíše k pasivnímu chování

řídící a expresivní typ je charakteristický chováním aktivním

Versatilní komunikace

ČÍM SE VYZNAČUJÍ JEDNOTLIVÉ KOMUNIKAČNÍ STYLY?

Analytická osobnost má sklon:

 • hodně myslet,
 • pomalu jednat,
 • kontrolovat se,
 • být pasivní,
 • příliš se neprojevovat,
 • nepodléhat vášním.

Řídící osobnost je:

 • aktivní,
 • ambiciózní,
 • nezávislá,
 • vytrvalá,
 • vyhledává soupeření a konflikty,
 • neukazuje své city.

Přátelská osobnost je:

 • velmi citlivá,
 • ráda těší ostatní,
 • má ráda společnost,
 • zajímá se o problémy a starosti druhých,
 • má pro lidi pochopení,
 • raduje se z jejich radostí.

Expresivní osobnost je:

 • rovněž citlivá,
 • má ráda vzrušení,
 • má sklony k unáhlenému zobecňování,
 • na rozdíl od přátelských osobností je však zahleděná do sebe.

Analytická osobnost

Přátelská osobnost

řídící osobnost

Expresivní osobnost


POKRAČOVAT V KURZU