Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Jedná ní se zákazníkem


DRUHY GRAFICKÝCH NÁVRHŮ

  • NÁČRT
  • VÝTVARNÝ NÁVRH
  • KOVÁŘSKÁ KRESBA
  • TECHNICKÉ NÁKRESY

NÁČRT

Forma návrhu pouze jednoduchým skicováním, se používá při osobním jednání se zákazníkem, formou jednotlivých postupně kreslených detailů se dá dojít ke konečnému návrhu, na základě kterého, je možné uzavřít smlouvu. Některým typům zákazníků tato forma plně vyhovuje a věří, že jste schopni technickou část vytvořit sami bez jejich schvalování.

VÝTVARNÝ NÁVRH

Kresba budoucího výtvarného díla je již výtvarným dílem sama o sobě, návrh je často řešen v 3D pohledech, stínován, případně zasazen do reálného prostředí. Tato forma vyžaduje značné znalosti kresby, případně zadání kresby výtvarníkovi.

RUČNĚ KRESLENÝ NÁVRH

Tato forma předpokládá již základní znalosti kovářské kresby. Závěrečná verze návrhu již plně zobrazuje kompletní celé dílo, může obsahovat detaily, je v takovém technickém stavu, že může být okótovatelná a dílo je podle tohoto návrhu vyrobitelné.

Návrh kreslený POČÍTAČOVOU TECHNOLOGIÍ CAD.

Jedná se o přesný technický i výtvarný návrh celého díla, bezproblémově tisknutelný v libovolném formátu, srozumitelný jak technikům, tak výtvarníkům.

SEMICAD

Tato zvláštní forma návrhu vychází z hotového, přesného CAD návrhu. Tento návrh se vytiskne většinou žlutou barvou, tato žlutá barva se ručně tužkou případně tuží nebo tenkým fixem překreslí do ruční formy. Takto překreslený návrh se černobíle zkopíruje a tato kopie se případně dostínuje měkkou tužkou. Výsledný návrh pak vypadá jako ruční kresba, ale má přesnost CAD grafického návrhu. Ruční nádstavba nad CAD tisk není časově náročná a výsledný efekt pro zákazníka je velmi dobrý. Tento typ návrhu splňuje požadavky téměř všech typů zákazníků.

Tabulka jednání

KOVÁŘSKÁ KRESBA – VOLBA ČAR

Kovářský výrobek můžeme nakreslit (a v katalozích tak bývá kreslen) mnoha různými druhy znázornění materiálu od nejjednodušších až po výtvarné styly. V níže uvedených katalozích nehodnotíme kvalitu grafického návrhu z hlediska stylu a architektury, ale pouze dle typu kresby a čar.

  • Jednoduchá tenká čára. Takto je například nakreslen katalog kovářských prvků označovaný jako Album Grave z roku 1881 od Henriho Veyriera. V katalogu je přibližně 3 000 návrhů kovářských dílů. Tento katalog není vhodný pro prezentaci zákazníkovi, ale jako podklad pro vlastní kresbu. Jednoduchá čára vypadá příliš stroze. Při použití jednoduché čáry se můžete dostat do problému s tloušťkou konečného výrobku, pásoviny a čtyřhrany jsou většinou kresleny stejnou čarou. Při kreslení návrhu tuto techniku používejte opatrně.
  • Jednoduchá dvojitá čára bez výplně. Použitá například v kresbách v knize Traditional Ironwork designs od Josefa Fellera. Dvojitá čára již umožňuje naznačit tloušťku materiálu a způsoby zakončení volut.
  • Jednoduchá dvojitá čára s výplní. Je nejvíce vypovídající grafický návrh. Některé knihy, jako výše uvedený Feller, používá příčné šrafování, které se dnes již téměř nevyužívá, ale i dokreslení třetí vnitřní čáry, která naznačuje stínování a profilaci materiálu.
  • Při použití moderních technologií kresby počítačem nebo CAD, je množství typů výplní a stínování výplní, podstatně větší. Vždy se ale vyplatí použít takový styl, který co nejvíce připomíná ruční kresbu, a to nejčastěji měkkou tužkou.

POKRAČOVAT V KURZU