Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Komunikace


VERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Do kategorie verbální komunikace zahrnujeme řeč psanou i mluvenou, která je jednoznačně kulturně podmíněná, je naučená. Slova jsou uměle vytvořené prvky dorozumívacího systému. Shodli jsme se, že předmět, který je určen k sezení, budeme označovat židle, atd.

PARALINGVISTICKÉ ZNAKY

 • tón
 • hlasitost
 • srozumitelnost
 • rychlost řeči
 • kadence a melodie
 • pauzy

PROCES EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

 • používat krátké věty
 • zaměřit se na správnou intonaci
 • správná a logická skladba vět
 • používat známé slovní výrazy
 • využíváme názorných příkladů

POKRAČOVAT V KURZU