Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Autocad


NÁZORNÁ PRAKTICKÁ UKÁZKA KRESLENÍ KOVÁŘSKÉHO VÝROBKU

Kreslení modelové brány a branky

 • Určit šířku a výšku brány
 • Nakreslit sloupy
 • Nakreslit rám brány a branky
 • Nakreslit panty a způsob otevírání (branka – elektro zámek, brána – podzemní el. Pohony)
 • Určit převýšení brány a branky
 • Určit výšku spodního zahuštění
 • Nakreslit vodorovné výplně
 • Spočítat rozteče mezi svislými prvky
 • Nakreslit svislé prvky
 • Nakreslit ozdobné výplně (prvky C, S, @ a květy)
 • Vložit připravené prvky do výkresu
 • Uložení a tisk výkresu

Cvičení

Vytvořte jednoduchou bránu a branku podle názorných příkladů nebo vlastní fantazie.

Cvičení

Názorná ukázka kreslení brány a branky za pomoci předkreslených bloků


POKRAČOVAT V KURZU