Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Autocad


Seznam použitých zdrojů a literatury

[1] Heinrich von Hefner – Alteneck, Jakob. Decorative ironwork of the middle ages and the renaissance. 1996 by Dover Publications, Inc.. Str. 83.

[2] Sokol, Josef. Kovovýroba. Nakladatelství ATD; 2003. Str. 18, 22, 45, 60, 137, 139.

[3] Katalog. GLASER Qualitat durch Leisturg; Kunstschmiede – Urbeiten ans bem Obenwald; 2000; obrázky katalogu.

[4] Obrázek, Fotografie: Archív Autora


POKRAČOVAT V KURZU