Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů.

Autocad


Výuka práce s programem a cvičení

BOD

Bod - CAD

 • V horním příkazovém řádku najděte Kreslit a v rozbalovacím menu klikněte na Bod.
 • V příkazovém řádku uvidíte, co program požaduje.
 • Klikněte na Nastaveni, poté Vice bodů, poté <Umístěni bodu>:
 • Napište N a stiskněte Enter (příkaz slouží k nastavení Bodu)
 • Jestliže chcete Bod vložit vícenásobně, napište do příkazového řádku V a stiskněte Enter.
 • Bod umístěte a postup pro každý další bod opakujte

ČÁRA

Čára - CAD

 • V horním příkazovém řádku najděte Kreslit a v rozbalovacím menu klikněte na Čára.
 • V příkazovém řádku uvidíte, co program požaduje
 • Kliknutím levého tlačítka myši určíte začátek úsečky.
 • Koncový bod určíte několika možnostmi:

  a) kliknutím do prostoru můžete určit souřadnice nebo v příkazovém řádku zadat souřadnice X,Y,Z
  b) posunem myši určíte směr úsečky, a v příkazovém řádku napíšete délku úsečky
  c) zkratkou pro úhel U a následným zadáním úhlu v příkazovém řádku, zadáte úhel, potom můžete zadat délku stejně, jak v bodu b)

 • další úsečku, napojenou na první, můžeme kreslit ihned nebo příkaz Ukončit – pravým tlačítkem na myši, nebo na klávesnici tlačítkem Enter a ESC.

OBDÉLNÍK

Obdélník - CAD

 • 1. V horním příkazovém řádku najděte Kreslit a v rozbalovacím menu klikněte na Obdélník.
 • 2. Pomocí myši nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku, určete první roh obdélníku.
 • 3. V příkazovém řádku můžete určit:
  Další rohový bod nebo [Oblast, Rozměry, Natočit]:
  a) Pokud vyberete Rozměry, program se zeptá na délku směru X, délku směru Y a na úhlovou orientaci obdélníku.
  b) Výběrem Oblasti musíte do příkazového řádku zadat plochu obdélníku a stranu, podle které se má obsah počítat.
  c) Zadáním souřadnice druhého protilehlého bodu dokončíte obdélník.

KRUŽNICE

Kružnice - CAD

 • V horním příkazovém řádku najděte Kreslit a v rozbalovacím menu klikněte na Kružnice a z podseznamu vyberte možnost Střed-Poloměr.
 • Pomocí myši nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku zadejte střed.
  a) pomocí Průměr: zadejte průměr kružnice
  b) pomocí Poloměr: zadejte poloměr kružnice
 • Pravým tlačítkem na myši nebo klávesnicí ENTER, dokončete příkaz.

 

KÓTÓVÁNÍ – KÓTY

Jednou z nejdůležitějších funkcí při kreslení technických výkresů, jsou Kóty. V programu ProgeCAD můžete měnit vlastnosti kót. Styl kótování můžete měnit ve Vlastnostech kót, nebo poklepáním na Kótu. Styl kótování můžete také měnit hromadně v horní nabídkové liště, kde můžete vytvořit vlastní styl kótování, měnit ho, přejmenovávat, apod.

V horním příkazovém řádku najděte Kreslit a v rozbalovacím menu klikněte na Čára.

Čára - CAD

 • V příkazovém řádku uvidíte, co program požaduje
 • Kliknutím levého tlačítka myši určíte začátek úsečky.
 • Koncový bod určíte několika možnostmi:
  a) kliknutím do prostoru můžete určit souřadnice nebo v příkazovém řádku zadat souřadnice X,Y,Z
  b) posunem myši určíte směr úsečky, a v příkazovém řádku napíšete délku úsečky
  c) zkratkou pro úhel U a následným zadáním úhlu v příkazovém řádku, zadáte úhel, potom můžete zadat délku stejně, jak v bodu b)
 • další úsečku, napojenou na první, můžeme kreslit ihned nebo příkaz Ukončit – pravým tlačítkem na myši, nebo na klávesnici tlačítkem Enter a ESC.

Příklad kótování pomocí lineární kóty

 • V horním příkazovém řádku najděte Kóty a v rozbalovacím menu najděte Lineární kóta.
 • Pomocí myši zadejte v obrázku první bod kóty
 • Pomocí myši zadejte v obrázku druhý bod kóty
 • Pomocí myši zadejte vzdálenost odkazové čáry
 • Levým tlačítkem myši nebo klávesou ENTER příkaz ukončete
 • Pro každou další kótu postup opakujte

 Vytvořte obrazec dle zadání.

Cvičení


POKRAČOVAT V KURZU