Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů.

Vytvoření kovářských návrhů


Tisk, Obrázek JPG PDF

TISK

Při tisku z výkresu Modelu si musíte připravit výkres včetně kót, popisků. Pomoci obdélníku naznačte rozměr papíru tj. oblast tisku. Měřítko tisku a okno tisku si nastavíte během tisku.

Postup:

 • 1. Ikona tisk
 • 2. Soubor → Tisk
 • 3. Zkratka Ctrl + P
 • 4. Příkaz TISK

NASTAVENI STRÁNKY - NASTAVÍ SE VŠECHNY PARAMETRY TISKU Z DŘÍVĚJŠÍHO
NASTAVENI

 • 1. Vyberte tiskárnu.
 • 2. Nastavte měřítko tisku a jednotky.
 • 3. Nastavte velikost papíru.
 • 4. Nastavte orientaci výkresu.
 • 5. Nastavte oblast tisku, meze, okno, displej, maximálně. Při volbě okna vyberte oblast tisku.
 • 6. Vyberte tabulku stylů tisku.
 • 7. Vyberte možnosti stínovaného výřezu.
 • 8. Nastavte možnosti tisku, tisk na pozadí, označeni výkresu, styl, tloušťka čar apod.
 • 9. Nastavte Vystředit výkres.
 • 10. Klikněte na Náhled a Tisk.

TISK VÝKRESU DO PDF A JPG

Spolu s instalaci progeCADu nainstalujete také virtuální tiskárny – progeCAD PDF Printer 2013 a progeCAD JPG Printer
2013.
Pro uložení výkresu do formátu PDF nebo formátu JPG použijte tyto virtuální tiskárny.
Postupujte jako při tisku jinou tiskárnou, výstupem je PDF nebo JPG soubor.
Klikni na Tisk, zobrazí se okno pro uložení do formátu PDF nebo JPG do vašeho počítače.