Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů.

Seznámení s obsahem


Uživatelské rozhraní CAD

Instalace programu

Provádějte podle návodu dodané výrobcem, běžně bývá po stažení z internetu české instalační menu. K počítači se připojujte jako administrátor z důvodu plnohodnotných instalací.
Práce s programem po resetování PC a otevření dialogového okna můžete začít vlastní práci.

Plocha je rozdělená na několik oken

  • Základní kreslící plocha, která zabírá většinu obrazovky. Většinou bývá tmavá s tím, že se na ni kreslí světlý výkres. Barvy je možno přepínat
  • Nástrojový panel, který zajišťuje základní funkce programu CAD.
  • Horní nabídková lišta, obdobná jako u většiny Windows programů, s jednotlivými rozbalovacími menu.
  • Další panely např. hladiny, kóty, apod., tyto panely lze skrýt.

Na základní ploše je ikona souřadnicového systému, který určuje nulový bod výkresu.
Kreslící plocha dole obsahuje záložky a rozložení pro tisk.
Pod záložkami je příkazový řádek, do kterého se vpisují jednotlivé příkazy a hodnoty příkazů.
Pod příkazovým řádkem je stavový řádek, který ukazuje aktuální stav kurzoru a nastavené hodnoty jednotlivých parametrů.


POKRAČOVAT V KURZU