Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů.

Vytvoření kovářských návrhů


VYTVOŘENÍ KOVÁŘSKÝCH NÁVRHŮ

SEZNAMTE SE S DATABÁZÍ KOVÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Knihovnu je možné získat u dodavatele kovářských prvků nebo ve společenství kovářů. Databáze obsahuje cca 3000 prvků, různých tvarů. Špice, listy, kroužky, voluty, tyče, céčka, kliky, panty, štítky, kastle, celé panely nebo částí panelů, květy, krytky atd.
Zasuňte CD do počítače, otevřete jej a začněte s používáním obrázků.

CVIČENÍ 30

1- Naučte se kopírovat prvky z knihovny do výkresů

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

cvičení 1

CVIČENÍ 31

Dle předlohy, na základě vědomostí a postupů z předchozích lekcí a s pomocí databáze kovářských prvků vytvořte jednoduchou bránu. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení.

1- Zkopírujte z knihovny do výkresů špičky, štítky, kliku a panty

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

Cvičení 31

CVIČENÍ 32

Dle předlohy, na základě vědomostí a postupů z předchozích lekcí a s pomocí databáze kovářských prvků vytvořte složitější branku. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení.

1- Pokuste se vkládat složitější prvky do výkresu dle předlohy
2- Všechny prvky na této brance jsou v databázi
3- pouze vkládejte tyto prvky do libovolně vytvořené branky

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

cvičení 32

CVIČENÍ 33

Dle předlohy, na základě vědomostí a postupů z předchozích lekcí a s pomocí databáze kovářských prvků vytvořte rovnou zábradlovou branku. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení.

1- Zkopírujte a vkládejte složitější prvky do výkresu dle předlohy
2- Všechny prvky na této brance jsou v databázi
3- Vkládejte tyto prvky do libovolně vytvořené branky

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

cvičení 33

CVIČENÍ 34

Dle předlohy, na základě vědomostí a postupů z předchozích lekcí a s pomocí databáze kovářských prvků vytvořte ze zdobných dílů šikmé zábradlí. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení.

1- Zkopírujte a vkládejte složitější prvky do výkresu dle předlohy
2- Všechny složité a méně složité prvky na tomto zábradlí jsou v databázi
3- Vkládejte tyto prvky do výkresu a vytvořte šikmé zábradlí

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

cvičení 34

CVIČENÍ 35

Dle předlohy, na základě vědomostí a postupů z předchozích lekcí a s pomocí databáze kovářských prvků vytvořte ze zdobných dílů šikmé zábradlí. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení.

1- Zkopírujte a vkládejte složitější prvky do výkresu dle předlohy
2- Všechny složité a méně složité prvky na tomto zábradlí jsou v databázi
3- Vkládejte tyto prvky do výkresu a vytvořte šikmé zábradlí

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

cvičení 35


POKRAČOVAT V KURZU