Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů.

Výuka práce s programem a cvičením


Výuka práce s programem a cvičení

ZRCADLENÍ OBJEKTŮ

CAD - zrcadlení

Zrcadlení

Vytvoří zrcadlovou kopii původního prvku podle zadané osy. Vyberete prvky pro zrcadlení, určete začátek a konec osy zrcadlení a poté se program dotazuje na smazání původních prvků.
 
 • 1- Nakreslete obdélník 20 x 50 mm
 • 2- Nakreslete libovolnou osu zrcadlení
 • 3- Pře zrcaldlete obdélník, tak aby zůstaly na výkrese oba objekty
 
Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

REVIZNÍ BUBLINA

REVIZNÍ BUBLINA

Revizní bublina

Slouží např. k zvýraznění změn na výkrese.

 • 1 - Nakreslete 7 úhelník
 • 2 - Nakreslete okolo revizní bublinu

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně. 

ELIPSA

elipsa

Elipsa

V základním nastaveni (osa – osa) určujete koncové body první osy elipsy (orientaci) a konec druhé osy elipsy (zploštěni). Další možnosti kresleni jsou osa – rotace, střed – osy a střed – rotace.

 • 1 - nakreslete elipsu 40 x 20 mm
 • 2 - kontrolně okótujte

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

ELIPTICKÝ OBLOUK

ELIPTICKÝ OBLOUK

Eliptický oblouk

Jedná se o obdobu elipsy, ale navíc je vyžadován počáteční a koncový bod oblouku.
 
 • 1 - Nakreslete dva eliptické oblouky
 
Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně..

CVIČENÍ

cvičení

 • 1- Nakreslete kružnici R20 mm
 • 2 - Ze stejného středu nakreslete kružnici R60 mm
 • 3 - Nakreslete pomocí natočení rozdělení kružnic na 10 stejných dílů
 • 4 - Spojte vrcholy a ořežte osový kříž


  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

 

 


POKRAČOVAT V KURZU