Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů.

Výuka práce s programem a cvičením


Výuka práce s programem a cvičení

OŘEŽ

CAD - OŘEZ

 • 1 - Pomocí příkazu obdélník nakreslete obdélník se stranou A-10 mm a stranou B-40 mm
 • 2- Pomocí příkazu úsečka předělte obdélník na dvě poloviny
 • 3- Pomocí příkazu kružnice nakreslete první kružnici o poloměru 10 mm
 • 4- Pomocí příkazu kopie zkopírujte kružnici o 30 mm dále od první kružnice
 • 5- Levým tlačítkem myši vyberte z panelu příkaz ořež
  a - Levým tlačítkem myši označte čáry podle, kterých chcete ořezávat (první kružnici)
  b - Levým tlačítkem myši označte i druhou kružnici
  c - Pravým tlačítkem myši ukončete výběr
  d - Levým tlačítkem myši klepněte na úsečku, kterou chcete oříznout. Klepnout musíte na straně, kterou chcete ořezat
  e - Pravým tlačítkem myši, nebo tlačítkem enter potvrďte a zároveň ukončete ořezávání
 • 6- Obrázek okótujte

ZKOS A ZAOBLI

CAD - ZKOS A ZAOBLI

 • 1 - Pomocí příkazu úsečka nakreslete požadovaný tvar bez zkosení a zaoblení (s ostrými hranami)
 • 2 - Levým tlačítkem myši vyberte příkaz zkos
  a) V příkazovém řádku vyberte variantu nastavení zkosení: napsáním písmena N a potvrzením klávesnicí enter
  b) Nastavte požadované parametry zkosení
  c) Potvrďte poklepáním na ikonu OK
  d) Levým tlačítkem myši označte dvě protínající se úsečky, které chcete zkosit
  e) Postup opakujte pro další dvě protínající se úsečky (nastavení zkosení zůstane zachováno)
  f) Zkosení ukončete poklepáním pravého tlačítka na myši nebo klávesou Esc
 • 3- Levým tlačítkem myši vyberte příkaz zaobli
  g) V příkazovém řádku vyberte variantu nastavení zaoblení: napsáním písmena N a potvrzením klávesnicí enter
  h) Nastavte požadované parametry zaoblení (požadovaný rádius)
  i) Potvrďte poklepáním na ikonu OK
  j) Levým tlačítkem myši označte dvě protínající se úsečky, které chcete zaoblit
  k) Postup opakujte pro další dvě protínající se úsečky (nastavení zaoblení zůstane zachováno)
  l) Zaoblení ukončete poklepáním pravého tlačítka na myši nebo klávesou Esc

NASTAVENÍ A UCHOPENÍ OBJEKTU

NASTAVENÍ A UCHOPENÍ OBJEKTU - CAD

 • 1 - Nakreslete čtverec a straně a-20 mm
 • 2- Levým tlačítkem myči poklepejte v pravém dolním příkazovém řádku na tlačítko uchop
  a) Zvolte nastavení
  b) V nastavení zaškrtněte požadované způsoby uchopení objektů na výkresu
  c) Například: bod-uchopí jakýkoliv bod na výkresu
  Tečně-uchopí tečný bod na kružnici k výchozímu bodu
  Rovnoběžka-uchopí rovnoběžný bod k výchozímu bodu
  Zdánlivý- po mírném setrvání kurzoru na místě umožní udělat další bod v požadované ose a
  Vzdálenosti
  Průsečík- uchopí průsečík dvou úseček
  Polovina- uchopí v polovině úsečky
  Kolmo- uchopí kolmo na úsečce k výchozímu bodu
  Způsobů uchopení může být zapnuto více na jednou a vybrána jedna možnost úchopu nadřesená všem ostatním vybraným
 • 3- Nakreslete v rozích čtverce 4 kružnice o poloměru 10 mm
 • 4- Nakreslete střed čtverce
 • 5- Ze středu čtverce nakreslete kružnici, která bude tečná k ostatním čtyřem kružnicím
 • 6- Obrázek okótujte

CVIČENÍ

cvičení

Vytvořte cvičný příklad dle přiloženého obrázku na základě postupů, se kterými jste se seznámili v předchozích lekcích. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení. Je-li možné, nepoužívejte postupy, se kterými se budete seznamovat v následujících lekcích.

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

CVIČENÍ

cvičení

 • 1 - nakreslete obdélník 25x 50 mm
 • 2 - v dolním rohu nakreslete kružnici průměr 30 mm
 • 3 - ze stejného středu nakreslete kružnici průměr 50 mm
 • 4 - ořežte dvě strany obdélníku dle velké kružnice
 • 5 - nakreslete osový kříž
 • 6 - kontrolně okótujte


  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

CVIČENÍ

CVIČENÍ

 • 1 - Nakreslete obdélník 80 x 30 mm
 • 2 - Ve středu levé strany nakreslete kružnice R8 mm a R15 mm
 • 3 - Ve středu pravé strany nakreslete kružnice R10 mm a R20 mm
 • 4 - Podle kružnice R20 mm ořežte obdélník
 • 5 -  Kontrolně okótujte


  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

 


POKRAČOVAT V KURZU