Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů.

Výuka práce s programem a cvičením


POLYČÁRA - ÚPRAVA
PŘIDÁNÍ BODŮ DO POLYČÁRY

POLYČÁRA - ÚPRAVA PŘIDÁNÍ BODŮ DO POLYČÁRY

  • 1 - Nakreslete si libovolný obrazec pomocí polyčáry
  • 2 - Přidejte body do polyčáry a tím změňte tvar obrazce

   Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

PŘEVOD POLYČÁRY NA SPLINE

PŘEVOD POLYČÁRY NA SPLINE

 • 1 - nakreslete spline
 • 2- převeďte spline na polyčáru
 • 3- převeďte polyčáru na spline

  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

PŘEVEĎTE SPLINE NA POLYČÁRU S PŘESNOSTÍ

PŘEVEĎTE SPLINE NA POLYČÁRU S PŘESNOSTÍ 10

Vytvořte cvičný příklad dle přiloženého obrázku na základě postupů, se kterými jste se seznámili v předchozích lekcích. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení. Je-li možné, nepoužívejte postupy, se kterými se budete seznamovat v následujících lekcích.


Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

 

UPRAVTE SPLINE
PŘIDEJTE ŘÍDÍCÍ BODY A MODOFIKACE TVARU

UPRAVTE SPLINE PŘIDEJTE ŘÍDÍCÍ BODY A MODOFIKACE TVARU

 • 1 - Nakreslete libovolnou spline
 • 2 - Přidejte další řídící body do spline a tím změňte její tvar


Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

CVIČENÍ

cvičení

Vytvořte cvičný příklad dle přiloženého obrázku na základě postupů, se kterými jste se seznámili v předchozích lekcích. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení. Je-li možné, nepoužívejte postupy, se kterými se budete seznamovat v následujících lekcích.


Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně..

TEXTY

TEXTY

Texty

V CADu jsou dostupné dva druhy textu. Jednořádkový text a víceřádkový text (multitext). Oba druhy naleznete v horní nabídce pod Kresli → Text nebo na panelu Text.

Jednořádkové texty
Slouží na tvorbu jednoduchých poznámek a popisků. Můžete ho vyvolat v horní nabídce nebo příkazy TEXT, DTEXT. Po spuštění funkce zadáváte bod vloženi, velikost, směr (uhel) textu a text samotný. Po zadání textu a stisku klávesy Enter, skočí psaní na další řádek pod napsaný text. Pokud budete psát dále, vytvoří se další jednořádkový text. Pokud nechcete zadat další text, nechte řádek prázdny a stiskněte znovu Enter. Samotný příkaz "text" obsahuje další nastavení jako je styl, zarovnaní, přizpůsobeni, zarovnaní na střed, uprostřed, vpravo a další nastaveni zarovnaní. Tato nastaveni se přepínají před zadáním počátečního bodu vloženi textu.

Příkaz: text
Text: Styl, Zarovnat, Přizpůsobit, Na střed, Uprostřed, Vpravo,
Zarovnání, <Počáteční bod>:
Výška textu <2.5>: 5; Úhel otočení textu <0>: 0; Text: text text text

Víceřádkové texty
Slouží k psaní delších textů. U tohoto druhu si můžete nastavit různou barvu, velikost a druh písma. Pro vyvolání funkce můžete využit horní lištu, příkaz MTEXT nebo ikonu v panelu Kreslit. Po spuštění funkce zadáváte protilehlé body určující obdélníkovou oblast pro text. Poklepáním se otevře editace multitextu.
Dodatek:
Po zadání prvního bodu se v příkazovém řádku zobrazí další možnosti nastaveni – zarovnaní, řádkovaní, otočeni, styl, výška, směr, šířka a sloupce.

Cvičení 20:
1 - napište libovolný víceřádkový text
2 - upravte velikost textu
3 - upravte font textu

CVIČENÍ

cvičení

 • 1 - Nakreslete jednoduchý tvar
 • 2 - Zkuste ho různě šrafovat klasickým šrafováním
 • 3 - Zkuste ho šrafovat pomocí přechodu barev

  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně..

NATÁHNUTÍ OBJEKTU

NATÁHNUTÍ OBJEKTU

Natáhnout

Slouží k přesunutí a nataženi prvků. Zaleží na způsobu označeni. Čáry, které se budou cele nacházet v obdélníku výběru, pouze přesunete. Čáry, kterých se dotknete obdélníkem výběru (zprava doleva), se natáhnou.

 • 1. Vyberte čáry, Enter.
 • 2. Vyberte referenční bod.
 • 3. Posuňte vybrané prvky

CVIČENÍ

CVIČENÍ

 

 • 1  - Nakreslete kružnici R16
 • 2 - Nakreslete drážku na pero šířka 10 mm
 • 3 - Vše okótujte
 • 4 - Přidejte ke všem kótám patřičné tolerance
 • 5 - Vyšrafujte celý objekt

  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

CVIČENÍ

CVIČENÍ

 

 • 1 - Nakreslete jednoduchý obrázek
 • 2 - Vyšrafujte ho různými druhy šraf, včetně jejich natočení

  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

BLOK

BLOK

 

 • 1 - Nakreslete jakýkoliv jednodušší tvar
 • 2 - Uložte ho jako blok pro další použití

  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

BLOK S ATRIBUTY

BLOK S ATRIBUTY

 • 1 - nakreslete značku drsnosti

   

 • 2 - vytvořte z ní blok s atributy

 • 3 - několikrát jí s různou hodnotou vložte do výkresu


  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

RAZÍTKO A BLOK S ATRIBUTY

RAZÍTKO A BLOK S ATRIBUTY

 • 1 - Nakreslete jednoduché razítko

   

 • 2- Vytvořte blok s atributy a uložte ho

 • 3- Zkuste vkládat a vyplňovat razítko pomocí atributů

  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

 


POKRAČOVAT V KURZU