Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů.

Výuka práce s programem a cvičením


POLE OBDÉLNIKOVÉ A KRUHOVÉ

POLE OBDÉLNIKOVÉ A KRUHOVÉ

Pole

Pomoci Pole zkopírujete prvky do obdélníkového nebo do kruhového pole.

Obdélníkové pole

 • 1 - Vyberte prvky pro kopírovaní.
 • 2. Spusťte funkci POLE (v horním menu nebo na panelu Modifikovat).
 • 3. Vyplňte požadovaný počet řad a sloupců a rozteč řádků a sloupců. Pro rozteč můžete použit pomocná tlačítka.
 • 4. Klikněte na Náhled, a pokud rozmístění odpovídá vašim představám, vyberte Akceptovat, v opačném případě klikněte na Upravit.

Kruhové pole

Vyberte prvky pro kopírovaní.

 • 2. Spusťte funkci POLE (v horním menu nebo na panelu modifikovat).
 • 3. Přepněte na Kruhové pole.
 • 4. Vyplňte střed rotace pole.
 • 5. Vyplňte požadovaný počet elementů.
 • 6. Podle potřeby zatrhněte Rotuj objekty.
 • 7. Klikněte na Náhled, a pokud rozmístění odpovídá Vašim představám, vyberte Akceptovat. v opačném případě klikněte na Upravit.

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

 

CVIČENÍ

cvičení

Vytvořte cvičný příklad dle přiloženého obrázku na základě postupů, se kterými jste se seznámili v předchozích lekcích. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení. Je-li možné, nepoužívejte postupy, se kterými se budete seznamovat v následujících lekcích.

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

CVIČENÍ

CVIČENÍ

Vytvořte cvičný příklad dle přiloženého obrázku na základě postupů, se kterými jste se seznámili v předchozích lekcích. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení. Je-li možné, nepoužívejte postupy, se kterými se budete seznamovat v následujících lekcích.

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

 

CVIČENÍ

cvičení

Vytvořte cvičný příklad dle přiloženého obrázku na základě postupů, se kterými jste se seznámili v předchozích lekcích. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení. Je-li možné, nepoužívejte postupy, se kterými se budete seznamovat v následujících lekcích.

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

WIPEOUT – PRÁZDNÁ OBLAST V OBJEKTU [ NÁKRESU]

WIPEOUT – PRÁZDNÁ OBLAST V OBJEKTU [ NÁKRESU]

 • 1 - Nakreslete libovolnou mřížku
 • 2 - Nakreslete libovolný uzavřený tvar
 • 3 - Pomocí funkce wipeout vytvořte uprostřed mřížky prázdnou oblast ve velikosti a tvaru uzavřeného tvaru


Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně..

POŘADÍ OBJEKTŮ V KRESBĚ

POŘADÍ OBJEKTŮ V KRESBĚ

 • 1 - Nakreslete 3 libovolné kružnice
 • 2 - Každou kružnici vyšrafujte jiným druhem šrafování
 • 3 - Posuňte kružnice, aby se navzájem překrývali

 • 4 - Pomocí funkce pořadí dejte do popředí spodní kružnici se šrafováním


  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně..

   

GRADIENT – PŘECHOD BAREV

GRADIENT – PŘECHOD BAREV

Vytvořte cvičný příklad dle přiloženého obrázku na základě postupů, se kterými jste se seznámili v předchozích lekcích. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení. Je-li možné, nepoužívejte postupy, se kterými se budete seznamovat v následujících lekcích.

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně..

HLADINY

HLADINY

 • 1- Vytvořte 5 libovolných hladin

   

  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

POLYČÁRA A BLOK

POLYČÁRA A BLOK

 

Vytvořte cvičný příklad dle přiloženého obrázku na základě postupů, se kterými jste se seznámili v předchozích lekcích. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení. Je-li možné, nepoužívejte postupy, se kterými se budete seznamovat v následujících lekcích.

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

EKVIDISTANAT, WIPEAUT, ŠRAFOVÁNÍ

EKVIDISTANAT, WIPEAUT, ŠRAFOVÁNÍ

 

Vytvořte cvičný příklad dle přiloženého obrázku na základě postupů, se kterými jste se seznámili v předchozích lekcích. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení. Je-li možné, nepoužívejte postupy, se kterými se budete seznamovat v následujících lekcích.


Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A OBRÁZKŮ:

[1] Archív autora


POKRAČOVAT V KURZU