Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů.

Výuka práce s programem a cvičením


Výuka práce s programem a cvičení

PRODLOUŽIT A OŘEZAT

CAD - PRODLOUŽIT A OŘEZAT

OŘEZAT-PRODLOUŽIT

Ořezat je užitečná funkce, pomoci, které můžete odstranit přebytečné a přečnívající čáry.
 
 • 1. Vyberte entity, podle kterých chcete ořezávat (výběr může obsahovat i několik entit).
 • 2. Potvrďte klávesou Enter.
 • 3. Klikejte na entity, které chcete oříznout, čáry musejí křižovat předchozí vybrané entity.
 
Poznámka:
Pokud během kroku 1. kliknete pravým tlačítkem myši nebo stisknete klávesu Enter, budou se všechny vybrané entity ořezávat mezi průsečíky.
 
Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně..

CVIČENÍ

REVIZNÍ BUBLINA

 • 1 - Nakreslete obdélník 62 x 16 mm
 • 2 - Srazte mu všechny hrany 2x 45
 • 3 - Uprostřed obdélníku nakreslete šestiúhelník
 • 4 - Nakreslete opsanou kružnici okolo obdélníku
 • 5 - Zkopírujte mnohoúhelník a kružnice o 21 mm do leva a do prava
 • 6 - Kontrolně okótujte


  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně. 

CVIČENÍ

CVIČENÍ

 

 • 1 - Nakreslete obdélník 15 x 18 mm
 • 2 - Ze stejného středu nakreslete obdélník 44 x 19 mm
 • 3 - Na malém obdélníku srazte hrany R2 mm
 • 4 - Na všech vrcholech velkého obdélníku nakreslete kružnice R4 mm a R9 mm
 • 5 - Za středu obdélníků nakreslete kružnici R30 mm
 • 6 - Posuňte kružnici dolu tak aby její vrchol byl 12,5 mm nad středem obdélníků
 • 7 - Zrcadlete kružnici okolo středu obdélníků na druhou stranu
 • 8 - Ořežte všechny kružnice a úsečky
 • 9 - Kontrolně okótujte

  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

CVIČENÍ

CVIČENÍ

 • 1  - nakreslete kružnice R12,5 mm
 • 2 - nakreslete kružnici R6,5 mm ve vzdálenosti 44 mm na levou i pravou stranu
 • 3 - ze stejné osy jako prostření kružnice nakreslete kružnici R25 mm
 • 4 - ze stejné osy jako krajní kružnice nakreslete kružnici R14 mm
 • 5 - tečnými úsečkami spojte všechny větší kružnice
 • 6 - ořežte větší kružnice podle tečných úseček
 • 7 - kontrolně okótujte

  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně
  .

CVIČENÍ

cvičení

 • 1 - nakreslete kružnici R10 mm
 • 2- kružnici 4x okopírujte v jednom směru v osové vzdálenosti 20 mm
 • 3- všechny 4 kružnice okopírujte v osové vzdálenosti 20 mm směrem dolu
 • 4- ořežte
 • 5- kontrolně okótujte
 • 6- ořežte větší kružnice podle tečných úseček
 • 7- kontrolně okótujte

  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

PŘERUŠTE ČÁRY TEXTEM

PŘERUŠTE ČÁRY TEXTEM

Vytvořte cvičný příklad dle přiloženého obrázku na základě postupů, se kterými jste se seznámili v předchozích lekcích. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení. Je-li možné, nepoužívejte postupy, se kterými se budete seznamovat v následujících lekcích.


Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

SPOJTE ÚSEČKY A OBLOUKY

SPOJTE ÚSEČKY A OBLOUKY

Spojit

Spoji na sebe navazující úsečky a oblouky

 • 1 - Vyberte objekty pro spojení (výběr může obsahovat i několik entit).
 • 2 - Potvrďte klávesou Enter

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

PRODLOUŽENÍ ČAR

PRODLOUŽENÍ ČAR

Prodloužit

Funkce Prodloužit funguje opačně jako Ořezat. Prodlužuje čáry k vybraným entitám.

 • 1. Vyberte entity, ke kterým chcete prodloužit čáry (výběr může obsahovat i několik entit).
 • 2. Potvrďte klávesou Enter.
 • 3. Klikejte na entity, které chcete prodloužit, čáry musejí zdánlivě křižovat předchozí vybrané
  entity.

Poznámka:
Pokud během kroku 1. kliknete pravým tlačítkem myši nebo stisknete klávesu Enter, budou se všechny vybrané entity prodlužovat dokud "nenarazí" na jinou entitu.

Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

CVIČENÍ

cvičení

 

 • 1. pomocí úseček nakreslíme obrazec 60 mm, 20 mm dolu, 30 mm doprava, 25 mm dolu, 10 mm doprava, 25 mm nahoru, 20 mm doprava, 20 mm nahoru
 • 2. pomocí zaobli, zaoblíme všechny hrany
 • 3. kontrolně okótujme

  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

 


POKRAČOVAT V KURZU