Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů.

Výuka práce s programem a cvičením


Výuka práce s programem a cvičení

EKVIDISTANTA

EKVIDISTANTA

Ekvidistanta (odsazení)

Vytvoří kopii podle vybrané čáry, dvou rozměrného objektu nebo polyčáry zvětšenou, zmenšenou o určitou vzdálenost. Po spuštění funkce určujete vzdálenost nového prvku od původního prvku, vybíráte kopírované prvky (pokud jste je nevybrali před spuštěním funkce) a kliknutím do prostoru určujete stranu, na kterou se má kopie vytvořit.
 
 • 1- nakreslete jakýkoliv tvar
 • 2- pomocí ekvidistanty ho zmenšete a zvětšete
 
Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně.

CVIČENÍ

cvičení

 • 1  - Nakreslete obdélník 72 x 27 mm
 • 2 - Nakreslete obdélník 21 x 6,84 mm
 • 3 - Malý obdélník posuňte do rohu velkého obdélníku
 • 4 - Přes malou stranu velkého obdélníku ho pře zrcadlete
 • 5 - Mezi dva malé obdélníky nakreslete kružnici R5,94 mm
 • 6 - Vzniknutý tvar pře zrcadlete přes osu dlouhé strany velkého obdélníku
 • 7 - Velký obdélník smažte
 • 8 - Vyšrafujte malé obdélníky
 • 9 - Kontrolně okótujte s přesností na setiny

  Při práci používejte postupy, které jste se naučili v předchozích lekcích, kresbu vytvořte postupně. 

EKVIDISTANTA OBOUSTRANNĚ

EKVIDISTANTA OBOUSTRANNĚ

 

Vytvořte cvičný příklad dle přiloženého obrázku na základě postupů, se kterými jste se seznámili v předchozích lekcích. Pokuste se navrhnout co nejoptimálnější způsob řešení. Je-li možné, nepoužívejte postupy, se kterými se budete seznamovat v následujících lekcích.

 


POKRAČOVAT V KURZU